Jeugd, ontmoetingsplaats, MOP en hoe nu verder?

3-1-2019

In november 2018 werden meerdere bijeenkomsten gehouden op het Agnesplein waarbij de bewoners van Bunde werden opgeroepen om mee te denken over een nieuwe locatie voor MOP Bunde. MOP staat voor: Meerssense Ontmoetings Plek en in elke dorpskern is een MOP. De huidige MOP in Bunde, Spoorstraat wordt verplaatst.

Bewoners werden via Facebook, de website van de gemeente en de Nieuwsbrief van de gemeente Meerssen opgeroepen om mee te denken!

De straatcoaches waren aanwezig op 8 november j.l. met de mobiele JOP en buiten stond een picknick tafel. Warme drankjes werden geschonken voor de aanwezigen. Op 8 november waren wij als Buurtnetwerk aanwezig met drie leden. Ook een grote groep jongeren hadden de mobiele JOP gevonden. Helaas waren er geen andere bewoners aanwezig.

Bijeenkomst Agnesplein 8-11-2018 over toekomst MOP Bunde voor inwoners en belangstellenden.

In een klein gezelschap hebben we ons gebogen over de opties en kenmerken van een MOP in Bunde.

Enkele weken eerder kreeg het BNW Bunde een afschrift van een brief van de jongeren uit Bunde aan de wethouder; ook de jongeren hebben nagedacht waar de behoeftes liggen en wat we kunnen leren van de lokatie Spoorstraat.

We (het BNW Bunde, de straatcoaches en de jongeren) kwamen tot de conclusie dat er voor de jeugd uit Bunde (12-18 jaar) behoefte is aan:

1.Een ontmoetingsplaats in de openbare ruimte.

Jongeren hebben een plek nodig in de openbare ruimte waar ze samen kunnen komen bij mooi weer, waar ze kunnen voetballen, praten, “ chillen’, een potje kaarten. Naast de sportverenigingen is er behoefte aan een plek voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Een ontmoetingsplaats moet een overdekt onderdeel hebben (met echte beschutting; geen overdekte picknick tafel) en geen gras maar harde ondergrond. Een plek die niet te ver buiten de bewoonde wereld is gesitueerd met regels, duidelijke grenzen en afspraken. Er werd gesproken over de optie van een plek met een hek, die na een bepaalde tijd op slot gaat; een plek waarvan de jongeren de sleutel mogelijk zelf onder begeleiding van straatcoaches en/of vrijwilligers beheren; zelf opruimen en schoonhouden. Dit om te voorkomen dat de plek gedurende de nacht gebruikt, bevuild wordt en tot nachtelijke overlast leidt.

2. Ontmoetingsplaats “binnen”.

In Bunde ontbreekt een ontmoetingsplaats “binnen” voor jongeren tussen de 12-18 jaar. Door het wijzigen van de alcohol leeftijd naar 18 jaar worden jeugdigen in uitgaansgelegenheden geweigerd. De ” ouderen onder ons” spraken over vroegere tijden dat je vanaf je 15-16e nog uit kon gaan; naar dansavonden, de soos en disco’s! Dit soort plekken bestaan niet meer en daar heeft de jeugd last van. Een multifunctionele plek in Bunde voor de leeftijd 12-18 jaar met verschillende doelen maar waar je verantwoordelijkheid, het groepsgevoel, het “vrijwilliger zijn” kunt laten groeien bij jongeren door middel van filmavonden, jeugd-disco, carnavals-disco, game avonden, biljart/poolwedstrijdjes, tafelvoetbal wedstrijdjes, dart-competities, knutselmiddagen etc. Ideaal zou zijn als volwassen vrijwilligers, jeugdige vrijwilligers, jongerenwerkers, straatcoaches samen werken om zo’n locatie op gezette tijden open te houden. Voordeel: jongeren groeien op in een systeem met een veilige plek, waar je verantwoordelijkheid kunt nemen, verdienen en krijgen, waar je wordt aangesproken op je gedrag maar ook veiligheid en geborgenheid kunt vinden. Hiermee kweek je de vrijwilligers van de toekomst!

3. De jeugdigen zelf meenemen  in de vaststelling van het jeugdbeleid door de jaren heen (structurele oplossingen i.p.v. ad hoc oplossingen).

Hierover hebben wij diverse voorbeelden van andere gemeentes aangedragen:

– een jongeren denktank, raad, klankbordgroep benoemen via de lagere en middelbare scholen om de verbinding met jongeren aan te gaan en te behouden (het is een gezamenlijk doel en gezamenlijk probleem).

– voorbeelden zijn beschikbaar in de gemeente Geleen-Sittard: 

https://www.1limburg.nl/nieuwe-jongerenraad-roermond

Bovenstaande suggesties zijn door het BNW Bunde schriftelijk ingediend bij de gemeente.

Het Buurtnetwerk, de jongeren en de inwoners die schriftelijk gereageerd hebben op de oproep van de gemeente om mee te denken over een nieuwe locatie voor een MOP zijn uitgenodigd om op 9-1-2019 met de gemeente in gesprek te gaan over de toekomst van het MOP Bunde.

Verslag van deze bijeenkomst volgt!

Plaats een reactie