Jeugd van 12 tot 18 jaar

8-11-2018

Bijeenkomst op het Agnesplein over een nieuwe lokatie voor de jeugd (MOP:”Meerssense Ontmoetings Plaats”). Voor een verslag; klik hier.

29-9-2018

Gesprek met de wethouder: een afvaardiging van het BNW-Bunde heeft met wethouder Heusschen gesproken over de problematiek van het JOP/MOP in Bunde. De ontmoetingsplek voor de jeugd aan de Spoorstraat staat ter discussie. Voor een verslag van deze bespreking: klik hier.

19-9-2018

Gesprek met jongeren uit Bunde:
Tijdens het reguliere overleg van het Buurtnetwerk nodigen we altijd de straatcoaches, jongerenwerker, politie en BOA’s uit. Op 19 september 2018 hadden de straatcoaches een aantal jongeren uit Bunde meegenomen om ons te informeren over de ontstane situatie bij de MOP (Meerssense Ontmoetings Plaats) aan de Spoorstraat.

Voor meer informatie: klik hier.

Achtergrondinformatie (geplaatst september 2018):

Het buurtnetwerk is er voor alle inwoners van jong tot oud. Ook voor de groep van 12 tot 18 jaar. Voor deze jongeren is het belangrijk, dat zij elkaar kunnen opzoeken en een eigen plek hebben waar ze samen tijd kunnen doorbrengen. Vaak gebeurt dat buiten: ergens op een bankje, straat of plein. Dit kan echter tot overlast leiden. De vraag is daarom hoe de jeugd een eigen plek kan hebben, zonder dat de omgeving daarvan hinder ervaart. In de loop der jaren zijn allerlei maatregelen bedacht, die helaas niet altijd het gewenste resultaat hebben bereikt. Toch blijft dit een belangrijk speerpunt, ook voor het Buurtnetwerk.

Het buurtnetwerk staat in nauw contact met de straatcoaches, de jongerenwerker, de wijkagent en de BOA’s.

We bespreken tijdens elke vergadering de stand van zaken rondom het MOP (de Meerssense Ontmoetings Plaats) Bunde en andere onderwerpen die voor jongeren van belang zijn. Het Buurtnetwerk heeft ook gesproken met buurtbewoners die veel, weinig of geen overlast ervaren.

De gemeente heeft een werkgroep over dit onderwerp (Respectvol Samenwerken); in deze werkgroep zijn geen burgers aanwezig. De bewoners worden geïnformeerd over deze werkgroep via de Nieuwsbrieven Respectvol Samenwerken.

Een voorbeeld van een Nieuwsbrief kunt u hier vinden.

Buurtnetwerk Bunde heeft al twee schooljaren (2014-2015 en 2017-2018) jongeren aangetrokken voor een maatschappelijke stage. U kunt hier meer informatie vinden over de maatschappelijke stage bij Buurtnetwerk Bunde.