Maatschappelijke stage

Wij ondersteunen ook jongeren die hun MAATSCHAPPELIJKE STAGE willen uitvoeren bij het BUURTNETWERK !

3-1-2019:

Tot onze grote spijt heeft het Stella Maris College Meerssen de maatschappelijke stages voor leerlingen afgeschaft. Buurtnetwerk Bunde staat echter nog steeds open voor jongeren om een kijkje te komen nemen hoe een buurtnetwerk functioneert en hoe burgerparticipatie werkt. Jongeren met vragen, suggesties of ideeën over de buurt kunnen altijd contact opnemen met ons: mail naar: buurtnetwerk.bunde@gmail.com.

24-8-2018:

Nieuwsbericht Respectvol Samenwerken Gemeente Meerssen over Buurtnetwerk Bunde en Maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage voor middelbare scholieren bij Buurtnetwerk Bunde 2017-2018: verfrissend en aanvullend!

Buurtnetwerk Bunde (BNWB) bestaat al meer dan 20 jaar en wordt gevormd door burgers uit Bunde, bij voorkeur uit alle leeftijdsgroepen. Het BNWB staat in contact met de gemeente Meerssen, de straatcoaches, de BOA’s en de politie via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. Het buurtnetwerk heeft als missie: “ Een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen”. De gemiddelde leeftijd van de buurtnetwerkleden ligt ver boven de 40 jaar en dat sluit helaas niet altijd aan bij onze doelstellingen:

  1. VEILIGHEID

Het buurtnetwerk wil een bijdrage leveren aan de veiligheid van de openbare leefruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).

  1. ADVISEREN, MEEDENKEN, SAMENBRENGEN & VERBINDEN

Het buurtnetwerk adviseert aan, denkt mee met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente.

Jongeren van 12-18 jaar en het Buurtnetwerk: 

De inbreng van jongeren in een platform zoals de buurtnetwerken is belangrijk omdat ook zij gebruikers zijn van de openbare ruimte. Jongeren worden niet snel betrokken in de besluitvorming rondom aanpassingen of verbeteringen. Buurtnetwerk Bunde heeft in 2017 besloten om twee jongeren van het Stella Maris College (16 jaar) een stageplek aan te bieden bij het buurtnetwerk met als thema/vraagstelling: “op zoek naar een goede en veilige plek om te voetballen of elkaar te ontmoeten zonder overlast voor omwonenden” .

Dit onderwerp werd gekozen op verzoek van de jongeren zelf. Tijdens de stageperiode hebben zij 3 vergaderingen bijgewoond en ervaringen opgedaan met deze vorm van burgerparticipatie. Ze hebben het woord gevoerd tijdens de vergaderingen; hun doelen en behoeften toegelicht en actief geparticipeerd in gesprekken met bewoners die overlast ervaren van zogenaamde “ hangjongeren” van MOP Bunde. Ze hebben dit in nauw overleg met de straatcoaches gedaan en werden begeleid door een van de buurtnetwerkleden. Ze zijn op zoek gegaan naar alternatieve plaatsen in Bunde om te mogen voetballen en hebben een gesprek gevoerd met een buurtbewoner over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben ze een verslag gemaakt van hun ervaringen.

Voor de buurtnetwerk leden was het zeer verfrissend maar ook aanvullend om gedurende een bepaalde periode een tweetal jeugdige leden te laten aanschuiven bij de vergaderingen. Buurtnetwerk Bunde heeft de intentie om komend schooljaar weer 2 jongeren de kans te geven om stage te lopen en op die manier bij te dragen aan de leefbaarheid in Bunde. Heb je belangstelling? Neem dan contact op via: buurtnetwerk.bunde@gmail.com

We hopen dat de andere buurtnetwerken dit initiatief overnemen zodat er jaarlijks jongeren meedoen in het proces van burgerparticipatie!