Vliegenstraat uitvoering werkzaamheden achterstand

In de periode van donderdag 29 oktober tot vrijdag 6 november zijn een aantal infrastructurele aanpassing in de Vliegenstraat gerealiseerd.

Het betrof de volgende (onderhouds)werkzaamheden

 Verwijderen bestaande markeringen en bebording. 
 Aanpassen inritconstructie bij de Carteijnstraat.
 Gelijkwaardige maken van alle kruisingen.
 Aanbrengen nieuwe markeringen.

Helaas hebben ten gevolge van de natte weersomstandigheden en de lage temperatuur de werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de rode fietspadcoating niet kunnen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot het voorjaar van 2021.

Putdeksels vervangen

Tijdens de werkzaamheden is geconstateerd dat de putdeksels op een aantal plaatsen zijn verzakt en zorgen voor geluidsoverlast als er verkeer overheen rijdt. Komende weken zullen deze putranden worden vervangen.
Gedurende deze werkzaamheden hoeft de weg niet te worden afgesloten en zal er gewerkt worden met een halve wegafzetting en zullen verkeersregelaars worden ingezet.

Plaats een reactie