Enquête

naamgeving parkeerplaats Centrumplan Bunde

In afstemming met wethouder Paul Sanders is het Buurtnetwerk gevraagd om een enquête te houden onder inwoners van Bunde, om voor de nieuwe parkeerplaats bij Centrumplan Bunde een ínformele naamaanduiding te geven (vergelijkbaar met ’t Bergske en ’t Gasthoes in Meerssen)

U kunt vanaf 1 april tot en met 15 april stemmen middels het formulier aan de linkerzijde.
Tot die tijd heeft u de mogelijkheid om uw eigen suggestie in te sturen, daartoe kunt u ons een mail sturen met uw suggestie, het liefst met foto’s indien voorhanden (( zie onderstaande voorbeelden )
Mail svp naar buurtnetwerk.bunde@gmail.com en wij zullen uw suggestie meenemen.
Na 1 april kunt u géén suggesties meer indienen, vanaf dan is de enquête actueel.
Van het resultaat zullen wij u informeren via de gemeentelijke pagina in Geulbode, website gemeente, en natuurlijk via de website van ons Buurtnetwerk 

Onderstaand enkele suggesties voor de naamgeving van de nieuwe parkeerplaats:
_____________________________________________________

“Bie de Köster”
Het perceel gelegen tussen de Pletsstraat en het nieuwe complex aan het Agnesplein is altijd als locatie en woonhuis in gebruik geweest bij elkaar opeenvolgende koster-generaties.

Vóór de nieuwe bestemming van het perceel was daar Alex Lemmens, de “köster van Bung”, zijn hele leven actief met zijn kleine boerderij, meelhandel en brandstoffenhandel (kolen, gasflessen, petroleum, benzine, enz.). Hij was opvolger van zijn vader Harie die ook al daar een meelhandel dreef. Beiden waren ook koster bij de Sint Agnesparochie en werden door alle Bundenaren “de köster” genoemd.

Alex was 63 jaar lang de “köster van Bung”. Alex behoorde tot een van de vooruitziende ondernemers van Bunde die al vroeg telefoon en een auto (oude jeep) tot hun beschikking hadden. De köster stond altijd voor iedereen klaar en niemand deed tevergeefs een beroep op hem.

Bundenaren die iets nodig hadden, ergens pech mee hadden, iets met de kerk moesten, vervoer nodig hadden of moesten telefoneren, liepen te pas en te onpas achterom “bie de köster”. Daardoor wordt de locatie aan de Pletsstraat al sinds mensenheugenis door vele Bundenaren aangeduid als “bie de köster”.

” Vrankenplein”
Componistenfamilie Vranken. De gebroeders Jos en Alphons Vranken, geboren in Bunde, waren in eerste helft van de 20e eeuw in heel Nederland bekend als componisten, organisten en koordirigenten. De familie Vranken heeft in het woonhuis van de familie Lemmens gewoond dat aan de Pletsstraat stond en nu gesloopt is.

“Daan Wildschut plein”.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daan_Wildschut
(Grave, 8 augustus1913 – Bunde, 21 maart1995) was een Nederlands kunstenaar. Hij is voornamelijk bekend van zijn glas-in-loodramen en mozaïeken, maar hij was daarnaast ook schilder, beeldhouwer en schrijver.
Met name de glas-in-beton ramen in de Agneskerk in Bunde zijn zeer bekend.

Rob Stultiens plein”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Stultiens
(Maastricht, 6 oktober 1922 – Bunde, 23 maart 2002) was een Nederlands beeldhouwer, keramist en tekenaar. Na afronding van zijn studie trouwde hij met textielkunstenares Marijke Thunissen, die hij aan de Maastrichtse academie had leren kennen.[4] Stultiens maakte onder meer portretten, monumenten en vrije plastieken. Hij noemde zijn werk Rob Art. In 1960 vestigde het echtpaar Stultiens-Thunissen zich in Bunde.
Van zijn hand zijn diverse kunstwerken in Bunde

“Pastoor Goumans plein”

“Pastoor Robroek plein”

Deze pastoor was de bouwheer van de huidige St.Agneskerk.
Hij volgde in 1957 de toenmalige pastoor Stassen op met de opdracht om een nieuwe kerk te bouwen voor het zich snel uitbreidende Bunde.
In 1959 al werd de eerste spade in de grond gestoken door de oudste inwoner van Bunde de heer Jos Vrancken, tevens werd in dit jaar de eerste steen gelegd.
Op 2 juli 1960 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door bisschop Moors.
Pastoor Robroek stierf in 1970 .

“De Pletsj”

Langs de ingang van de parkeerplaats loopt de Pletsstraat, in het verleden ook Dorpsstraat genoemd.
Oudere Bundenaren zullen deze straat meestal niet zo noemen maar noemen de straat “De Pletsj”, of hij of zij woont “Op de Pletsj”.
De naam is historisch en gaat terug naar de 17e eeuw.
In 1638 was er sprake van “op den plaetz”, vanaf 1679 werd er gesproken van “ op den plats”, terwijl in 1869  de naam “De Plets” tevoorschijn komt.
Een mogelijke verklaring voor de naam kan ook zijn dat er vroeger in de straat een kegel en beugelbaan was achter het befaamde café Krasnapolsky het latere beruchte pand 100. Ooit is dit café nog eigendom geweest van de befaamde Bundese wielrenner Jan Lambrichs.
Bij het spel maakte men gebruik van een “bat” Dat was een hardhouten smal uitlopend slaghout met een behoorlijk handvat. In de volksmond noemde men dit slaghout ook “Pletsj”

mogelijk zelfs (de) Jeskepletsj. waarbij “Jeske” voor Agnes staat

“de Kiosk”

Deze naam grijpt terug op een tijdperk vlak na de 2e wereldoorlog.
In de weide van de familie Mesters, tegenover de ingang van de nieuwe parkeerplaats stond vrij constant de kiosk van harmonie St.Agnes.
De harmonie gaf daar haar zomerconcerten en bij goed weer werden daar regelmatig de repetities gehouden. Dit was vooral het geval bij voorbereiding voor concoursen.
Je zou kunnen zeggen dat een en ander toch kort historisch is.

 

Parkeerplaats “de Rijnbeek”.

De foto laat zien de  Vliegenstraat rond 1900  vanaf de Pletsstraat. De bruggetjes aan de rechterzijde liggen over de Rijnbeek.