Resultaten Vragenlijst nieuwbouw Bundeling

74 antwoorden Wie bent u?  (meerdere antwoorden mogelijk) Omwonende Kersenlaan 10 Omwonende Lindenlaan of Schoollaan 14 Ouder kind(eren) Bundeling 32 Ouder kind(eren) Franciscus 9 Inwoner Bunde 32 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Welke locatie heeft (met de kennis van nu) uw voorkeur? Wilt u verder nog iets delen? Hoek Gravensteinstraat … Lees meer

Speeltuinbeleid gemeente Meerssen…hoe gaat het verder?

Op 15 december 2021 werd in de raadsvergadering het “raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten” besproken en aangenomen. Ook de motie van Lokaal DNA en CDA inzake onbeperkt buitenspelen werd aangehaald. Bert Ummels van Lokaal DNA bracht ter herinnering dat de voorgestelde bezuiniging eerder dit jaar alweer teruggedraaid is. Er … Lees meer

Jeugd, ontmoetingsplaats, MOP en hoe nu verder?

3-1-2019 In november 2018 werden meerdere bijeenkomsten gehouden op het Agnesplein waarbij de bewoners van Bunde werden opgeroepen om mee te denken over een nieuwe locatie voor MOP Bunde. MOP staat voor: Meerssense Ontmoetings Plek en in elke dorpskern is een MOP. De huidige MOP in Bunde, Spoorstraat wordt verplaatst. Bewoners werden via Facebook, de … Lees meer