Resultaten Vragenlijst nieuwbouw Bundeling

74 antwoorden

Wie bent u? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

Omwonende Kersenlaan10
Omwonende Lindenlaan of Schoollaan14
Ouder kind(eren) Bundeling32
Ouder kind(eren) Franciscus9
Inwoner Bunde32

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Welke locatie heeft (met de kennis van nu) uw voorkeur?

Wilt u verder nog iets delen?

Hoek Gravensteinstraat en Sterappelstraat zou ook een goede locatie zijn voor nieuwbouw
Veel ouders kiezen met een bewuste reden voor de Bundeling. Indien de scholen worden samengevoegd is de waarde van de Bundeling weg. Hierdoor is de enige juiste keuze een eigen school te blijven. De natuurtuin is ook een belangrijke waarde voor deze school. Daarom is de huidige locatie ook essentieel.
De natuurtuin is een zeer belangrijk deel van de identiteit van OBS Bundeling. De twee scholen verschillen te veel en het heeft geen zin om ze samen de voegen of ze te dichtbij elkaar te zetten.
Wij bewoners van de Kersenlaan willen graag de groene strook en de speelstraat behouden, onze kinderen spelen hier dagelijks. Het is sowieso een mooi stuk, een van de redenen waarom we hier zijn komen wonen. We hopen dat er gekozen gaat worden voor nieuwbouw op de huidige locatie. 
Het idee v.d. gemeente om de omliggende straten te laten betalen voor parkeren voor eigen woning is totaal absurd. Ook nog een bedrag dat totaal niet in verhouding staat. In Maastricht Villapark betaald men €60 voor 1 jaar geldend tijdens winkeluren. Dit gaat in Bunde om de zogenaamde veiligheid van de kinderen?! Terwijl ouders en grootouders gewoon parkeren waar wij voor zouden moeten betalen?! Té gek voor woorden. Ze vinden dus zelf de veiligheid niet zo van belang, wat wel van buurtbewoners verwacht wordt. Omgedraaide wereld?! In plaats van de bewoners de dupe te laten zijn, die al overlast hebben, geef wat geld uit aan boa’s om werkelijk de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Maar dat is raar, want dan moeten de ouders en grootouders voor de veiligheid van hun kroost betalen. Maar ook logisch toch?! Succes met de juiste beslissingen nemen, logische beslissingen lijkt mij. 
Ben er totaal tegen  wil de rust en het groen behouden , daarbij gaat de waarde van ons huis omlaag je woont dan niet meer in een mooie groene rustige omgeving. Het is nu al veel te druk met auto’s dan nog meer aangezien er meer kinderen van buiten Bunde op school zitten die allemaal gebracht worden. 
Zorg dragen dat de speelstraat, natuurspeeltuin en groenstrook van de kersenlaan behouden blijft zoals hij nu is. Bundeling herbouwen op dezelfde locatie of ergens anders.
De straat tussen beide scholen heeft geen meerwaarde en zou gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden waardoor de wilgen hof toch kan uitbreiden zonder dat de bundeling hiervoor moet schuiven
30 zone richting deze locaties moet beter opgezet worden. Het zijn heel veel auto’s richting de scholen en deze rijden veelvuldig te hard.
Buitenspelen is om diverse redenen erg belangrijk voor kinderen. De speelvoorziening/grasveldje aan de Kersenlaan is de enige (vrije) speelvoorziening in de buurt. Daarbij komt dat de buurt vergrijst. Dit betekent dat er nieuwe jonge mensen met kinderen komen wonen. Deze kinderen moeten kunnen buiten spelen. Heeft de gemeente Meerssen een visie op buitenspelen?
Identiteit van de Bundeling boven alles behouden, sfeer van de school en de natuurtuin is super belangrijk. Geen blokken nieuwbouw zoals de Franciscus. Totaal geen charme. Verschrikkelijk gebouw. Liefst op eigen locatie school verbouwen
IKC is mooi streven maar de basisscholen mogen hun identiteit niet verliezen. Natuurspeeltuin vind ik ook heel belangrijk bij de Bundeling. Indien locatie kersenlaan wordt gekozen dan dient er op de huidige plek van de bundeling speelgelegenheid gecreëerd te worden. Bijvoorbeeld grote natuurspeeltuin.
Bij de bouw van de Franciscus is duidelijk verteld dat met de jaren de twee scholen samen werden gevoegd in de Franciscus om wille dat daar deze is op gebouwd.
Misschien evt. de tussenstraat opofferen en daar bouwen zo kan deel tuin van de bundeling toch behouden worden
De huidige situatie is prima zoals deze nu is. Een nieuw gebouw op de huidige plek is wat mij betreft de enige en juiste keuze.
Ik ben tegen een integraal kindcentrum. Een goede samenwerking tussen scholen, peuterspeelzaal, BSO, buurtwerk etc. is niet afhankelijk van een kind centrum. Een dergelijke samenwerking kan worden ondergebracht in een aandeel initiatief zoals een “brede school” waar ook veel voorbeelden van zijn in Nederland. Een integraal kindcentrum draagt niet bij aan de persoonlijke benadering van het kind of identificatie van ouders en kind met desbetreffende school/instantie. Hoogstwaarschijnlijk gaat een kindcentrum gepaard met een overkoepelend financiële organisatie wat in mijn ogen veel complexiteit met zich meebrengt. 
We krijgen veel kinderen in de Buurt die veel gebruik maken van de speellocatie aan de Kersenlaan. Als deze locatie ook al volgebouwd zou gaan worden kunnen de kinderen nergens meer in de buurt spelen. Tevens hebben we steeds meer wateroverlast kelders lopen vol het is dan niet de bedoeling om alles maar vol te bouwen.  
Houd het weinige groen dat in woonwijken bestaat in stand in dienst van onze jeugd en welzijn van de oudere generatie.
het idee om de BSO en de scholen te linken is een leuk idee. Alhoewel ze nu al erg dichtbij elkaar liggen, dus de meerwaarde hiervan is miniem lijkt mij. Vooral het feit dat beide scholen zeer verschillend zijn is het van belang dat beide scholen hun identiteit kunnen behouden en dat is erg lastig als ze samen in 1 pand zitten. De natuurtuin is dat waarom veel ouders mede voor de bundeling hebben gekozen (naast het dalton onderwijs natuurlijk). Dus het zou erg zonde zijn (ook gezien de natuurtuin helemaal opgeknapt is) om dit te verliezen
Nieuwbouw Kersenlaan zal voor nog meer overlast zorgen van continu schreeuwende kinderen.
Het is natuurlijk tijdelijk kunstleer ideaal dat de kinderen naar een noodopvang locatie moeten, maar ik vind het heel belangrijk dat de Bundeling autonoom blijft en ook dat de locatie en natuurtuin behouden blijven!! 
Verplaatsen naar Kersenlaan is geen oplossing. Op termijn krijgt de huidige locatie van de Bundeling een nieuwe functie en is qua saldo het vermogen om waterberging en hittestress tegen te gaan verminderd terwijl deze al huidig niet meer voldoet. Daarnaast zou het mooi zijn om de waarde qua materiaal circulair te gebruiken en de groene speelvelden minimaal even natuur inclusief te houden.  
De verkeersdruk op de smalle Kersenlaan word dan erg groot.
De Bundeling op de huidige plaats uitbreiden en de hoofdingang naar de pastoorslaan verplaatsen. Daar is in ruime parkeerplaats. Overdag parkeert daar nauwelijks iemand. Dus ruim voldoende om te parkeren door de afhalers c.q. brengers van de kinderen
Mijn grootste probleem is de afwatering. Als het veel regent loopt het water via de inrit van de school de straat op. Het riool krijgt dit niet verwerkt. Met als gevolg dat de straat blank blijf staan t.p.v. de put en mijn keldervloer onder water staat. Voorheen oude Franciscus school had ik hier geen last van, er was een brede groenstrook. Zie de bui dus al hangen als de laatste groenstrook gaat verdwijnen. Waar nu nog kinderen spelen.
Het behoud van groene ruimte binnen een dorp is in mijn optiek een zeer zwaar wegende factor
Heel Nederland  doet allerlei pogingen  om files en verkeersdrukte  te verminderen. Nieuwbouw  van de Bundeling  is een mooie  gelegenheid om  iets te  doen  aan de  verkeersdrukte/ onveilige  situaties  rondom de  scholen, door eens serieus te kijken naar alternatieven. Bij eventuele  verplaatsing naar  de Kersenlaan neemt  de verkeersconcentratie alleen maar toe. Een ongewenste situatie! Verder voorzien de speeltuin en het grasveld in de  Kersenlaan in een duidelijke  behoefte; ontmoetingsplek voor  kinderen en omwonenden en maakt de  Franciscusschool hier ook gebruik van en niet alleen met sportdag. 
Laat het zo, zoals het nu is
2 scholen op 1 locatie levert een onevenredige druk op de woonomstandigheden van de aangrenzende bewoners op. Door de school op de huidige locatie te herbouwen wordt de overlast van lawaai en verkeer beter en evenrediger gespreid.

1 gedachte over “Resultaten Vragenlijst nieuwbouw Bundeling”

  1. Ouders kiezen bewust voor de Bundeling of Franciscus school. Twee verschillende scholen, met eigen indentiteit en leersystemen.
    De scholen moeten apart blijven, de Bundeling kan op de huidige plaats gebouwd worden, zo blijft elke school zijn eigen indentiteit behouden en heeft elke school voldoende speelplaats voor de kinderen.
    De Franciscus hoeft niet de dupe te zijn van de verbouwing van de Bundeling, dit zou visa versa ook niet wenselijk zijn.

    Laten we het kind even centraal zetten in dit hele verhaal i.p.v. te kijken naar de geld kwestie

    Beantwoorden

Plaats een reactie