Toegankelijkheid in Bunde

Gunt u mij ook een makkelijke doorgang?

05–9-2019

Update project toegankelijkheid in Bunde

Jij even snel de vuilnisbak buitenzetten……ik  kan er in mijn rolstoel niet meer langs.

Fijn zeg die nieuwe parkeerplaatsen……ik kan met mijn kinderwagen niet meer over de nu smalle stoep.

Dit soort situaties willen wij samen met u in kaart brengen en vervolgens naar de gemeente communiceren.

De werkgroep Toegankelijkheid van het Buurtnetwerk Bunde neemt samen met u de regie. Want samen maken we de Buurt, toch?

U bent uitgenodigd op vrijdagavond 18 januari 2019 van 19:30-20:30 bij café de Haverput, Vliegenstraat 59 in Bunde voor uitleg over deze actie onder het genot van een vrije consumptie.

Met de kaart van Bunde in de hand zullen wij samen Bunde bekijken en beoordelen op toegankelijkheid voor mensen met een rolstoeler, kinderwagens, rollator of witte stok. U kunt uw plattegrond met opmerkingen tot 13 februari 2019 inleveren bij een van de werkgroepleden (hun adressen zullen op het infoblad staan).

Meld u aan via lkmsteinbusch@gmail.com of 06-18256435

Want we maken samen Bunde toegankelijk en prettig om te leven, voor elke inwoner en bezoeker.