Update project toegankelijkheid in Bunde

Mei 2019: overleg werkgroep toegankelijkheid en gemeente.

De werkgroep toegankelijkheid heeft in maart 2019 een brief gestuurd naar de gemeente Meerssen met daarin onze gedachten omtrent mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid in de kern Bunde. Na ontvangst van onze brief zijn medewerkers van de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen voortvarend te werk gegaan met de punten op deze lijst die zij denken aan te kunnen pakken. Maurice Haenen van de afdeling burgerparticipatie heeft gezorgd voor een overleg tussen werkgroepleden van BNB – toegankelijkheid en een medewerker van de afdeling ruimte van de gemeente Meerssen. Wij hebben de brief en alle genoemde verbeterpunten met bijbehorende mogelijkheden voor de toekomst besproken. De gemeente en de werkgroep gaan met alle zaken aan de slag. (zie document voor specifieke punten)

Maart 2019: Brief is opgestuurd naar gemeente

18/01/2019: Toegankelijkheid in Bunde

Vrijdagavond 18/01/2019 hebben 18 bewoners uit Bunde gediscussieerd over wat we samen kunnen verbeteren wat betreft toegankelijkheid in Bunde. Wat leuk dat zoveel mensen mee willen denken! 

De belangrijkste punten en wensen waren:

* vuilnisbakken die de doorgang blokkeren. 

* rechte, brede, duidelijke en met ribbel-tegels aangegeven oversteekplaatsen. 

* toegankelijk maken van recreatie locaties zoals kloostertuin en vlindertuin. 

* heggen en bomen bij trottoirs snoeien zodat de doorgang voor iedereen mogelijk en veilig is. 

* verbeteren van verlichting op fiets/looppaden aan buitenrand van Bunde. 

* plaatsen van extra hondenpoep prullenbakken en handhaving wanneer er geen gebruik van wordt gemaakt. 

De komende 4 weken gaan we de lijst verder uitwerken tijdens wandelingen langs pijnpunten in Bunde. U bent van harte welkom om mee te doen. Het infoblad en de plattegrond  zijn vanaf deze pagina te downloaden of kan bij Laura Steinbusch opgehaald worden. Het kan bij een van de werkgroepleden ingeleverd worden. 

Plaats een reactie