voortgang haalbaarheidsonderzoek Agneskerk als gemeenschapsruimte

Na een aantal bijeenkomsten waarin nauwelijks voortgang werd geboekt, is er op 23 juni 2019 een hernieuwde bijeenkomst geweest waar een architect de plannen heeft gepresenteerd waarin de transformatie wordt vormgegeven. Daarbij wordt de Mariakapel afgescheiden van het hoge kerkdeel, de glas-in-beton ramen welke nu aan de kerkhof kant zitten, worden verplaatst naar het kerkdeel en van achteren verlicht, zou zeer mooi kunnen worden. Het altaar zou midden aan de nieuwe wand komen, daaromheen ongeveer 200 zitplaatsen.

De grote ruimte zal opnieuw ingedeeld worden waarbij het oksaal wordt uitgebreid wat de mogelijkheid biedt voor een betere trap en meer ruimten boven voor diverse toepassingen. Tevens komt hierdoor de mogelijkheid om een scheidingswand te plaatsen.
Om de wensen van horeca. opslag, toiletten, garderobe enzovoort vorm te kunnen, zijn creatieve oplossingen getoond. ook bieden de diverse ruimtes, naast gebruik voor grote evenementen ( Carnaval, Muziek-uitvoeringen, tentoonstellingen ) ook voldoende ruimten voor kleinere verenigingen.
Tenslotte zou voorzien worden in een drietal bijgebouwen aan de randen van het lage deel van het gebouw.

Dat een en ander ook betaald moet worden, is de deelnemers van de aanwezigen zeer duidelijk, de volgende stappen zullen dan ook zijn: zoektocht naar subsidieverstrekkers, bijdrage van provincie, eventuele financiering enzovoort.

Na de zomervakantie komen we weer bij elkaar om naar het financiële plaatje te kijken, wat gaat een en ander kosten.
Daarnaast dienen we ook te onderzoeken hoe een en ander beheert gaat worden, middels een separate stichting, of andere opties. ( voordeel is dat op ander plekken dergelijke projecten al gerealiseerd zijn waar we van kunnen leren.

Al met al een proces van een lange adem, maar het nu getoonde plan gaf aan alle aanwezigen zeer positief beeld, iedereen was lovend over de architect

Plaats een reactie