Verkeersproject Pletstraat-Vliegenstraat

De nieuwe verkeerssituatie bij de Pletstraat-Vliegenstraat wordt door het Buurtnetwerk nauwkeurig gevolgd

Op ons verzoek worden we uitgenodigd bij alle besprekingen en informatiebijeenkomsten over dit onderwerp. Verkeersveiligheid voor alle gebruikers (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer) is hierbij ons uitgangspunt.

 

 

13-11-2017: Inrichtingsvarianten kruising Pletstraat-Vliegenstraat: klik hier

22-2-2017 en 7-11- 2017: Informatiebijeenkomsten