Plan Pletsstraat uitvoering na carnaval

Het kerndoel van dit plan is de bocht en verkeerssituatie aanpakken bij Marianne. Gezien er een nieuwe verkeerssituatie op de Pletsstraat bij gekomen is, de parkeerplaats van Jan Linders en aanwonenden van de nieuwbouw, is de voorkeur vanuit de gemeente om van de Pletsstraat een 30km zone te maken. Dit zou zijn vanaf de Beukenlaan tot aan de Kalverhof.

Doordat er dadelijk maar 30km gereden mag worden wordt het kruisend vlak bij Marianne niet verhoogd. De hele straat blijft op ‘verdiept’ niveau ten opzichte van het trottoir. Hierdoor zou er bij Marianne ook geen (vermeend) wateroverlast komen. Parkeren op de rijbaan is hierdoor ook ‘van de baan’. Er worden op diverse plaatsen voldoende parkeervakken langs de weg gemaakt.

De parkeervakken zullen verspringend langs de rijbaan komen, zodat er op bepaalde plaatsen een zig-zag ontstaat waardoor de snelheid van het verkeer er uit gehaald wordt. Uiteraard met de nodige groen bakken en bomen die worden aangeplant. Door deze aanplantingen en verspringingen nodigt de rijbaan niet meer uit om hard te rijden.

Op diverse locaties worden ook voetganger oversteek plaatsen aangelegd. Hiervan zullen er 1 voor en 1 na de bocht bij Marianne komen. De rest wordt nader bepaald.

Bijkomstigheid van een 30km zone is dat rechts altijd voorrang heeft, zo ook de uitrit van de parkeerplaats bij Jan Linders. Dit heeft, over het algemeen, ook weer een positief gevolg voor het omlaag brengen van de snelheid.

Omdat er ruimte is om extra parkeerplaatsen te realiseren ter hoogte van Pletsstraat 44 en dit niet in het  huidige plan is opgenomen, heeft men dit als ‘wens’ genoteerd.

BLM heeft het voornemen om na de carnaval hieraan te beginnen en hoopt voor de bouwvak van 2020 hiermee klaar te zijn. BLM heeft daarbij ook aangegeven dat er voor een korte tijd, in delen, de Pletsstraat afgesloten zal zijn. Hierdoor heeft men alle ruimte om te kunnen werken en het komt ten goede van de medewerkers hun veiligheid.

er komt nog een informatieavond/bewonersbrief over dit plan waarin de volgende zaken gemeld zullen worden:
– Voorstellen partijen bouwteam;
– Introduceren ontwerpwijziging (50 ->30 km/h);
– Doorkijk planning op hoofdlijnen;
– Melden bewoners inloopbijeenkomst over de uitvoering;
– Melden beschikbaarheid BLM Wegenbouw App.

Plaats een reactie