Jaarverslag 2022

Afbeelding met Graphics, Lettertype, logo, grafische vormgeving

Automatisch gegenereerde beschrijvingJaarverslag 2022 van het Buurtnetwerk Bunde 

Leden 

Het Buurtnetwerk Bunde bestond in 2022 uit de volgende leden: Laura, Jan, Mia, Marianne, Jos, Chantalle, Guido, Nicolien, Thijs, Lilibeth en Cisca.

Nieuwe leden

In 2022 heeft het Buurtnetwerk 2 nieuwe leden mogen verwelkomen:

– Lillibeth Dorregeest: interesse in veiligheid, oprichter buurtpreventie

– Cisca van der Veer: interesse wateroverlast en wonen. 

Oud leden

In 2022 heeft Jos het Buurtnetwerk verlaten.

Daarnaast is de interesse vanuit de gemeenschap voor het Buurtnetwerk gegroeid naar aanleiding van de stand op de Bundermijt.

Overleg

Het Buurtnetwerk Bunde is in 2022 vier keer bijeengeweest voor regulier overleg, te weten op:

– 16 februari

– 18 mei

– 12 oktober

– 14 december 

Belangrijkste onderwerpen en projecten

Agnesplein

Fase 1 van de herinrichting is eind 2022 akkoord verklaard. Het zal gerealiseerd worden in 2023 met vaste bomen, banken en verplaatsbare bomen en banken. In 2022 is gestart met de voorbereidingen van fase 2 (kunstwerk). Een werkgroep met leden van het Buurtnetwerk helpt hierbij. Er is een enquête gehouden onder het burgerpanel, waarop 28 reacties zijn binnengekomen.

Nieuwbouw ODS de Bundeling

In december 2022 is door de gemeenteraad definitief besloten tot nieuwbouw van ODS de Bundeling op de huidige locatie. Gesprekken over de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw volgen begin 2023. Er is een enquête gehouden onder het burgerpanel, waarop vele reacties zijn binnengekomen.

MFC Gemeenschapshuis 

De gemeenteraad heeft een budget onder voorwaarden ter beschikking gesteld tbv de ombouw van de Agneskerk naar een multifunctioneel centrum. Het buurtnetwerk is vertegenwoordigd in de stichting MFC met als doel onder andere het vertegenwoordigen van de kleine verenigingen in de gemeenschap Bunde.

Verkeersveiligheid

Er zijn verschillende acties ondernomen en contacten geweest met de gemeente en met Rens Wijnands, projectleider Riolering en Water. Dit onder meer over de verkeerssituatie op de Maastrichterlaan, Meerstraat, Vliegenstraat en bij de school Lindenlaan. Rens Wijnands heeft toegezegd een communicatieplan op te stellen om de gemeenschap te informeren over de ontwikkelingen.

Leefbaarheid

In 2022 zijn op drie plekken in Bunde extra afvalbakken geplaatst. Ook is er aandacht geweest voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en plekken, zoals het station. Contacten met de gemeente en met Prorail hierover lopen nog.

Overig

– Er is een ontmoeting geweest met de nieuwe wethouder burgerparticipatie Inge Smeets. 

– Onder de jeugd van Bunde is een enquête gehouden door de straatcoaches. De resultaten worden in 2023 verwerkt. 

– Op verzoek van de gemeente is middels het burgerpanel gepeild wat het draagvlak is voor een oorlogsmonument in Bunde.  

Activiteiten

Leden van het Buurtnetwerk hebben deelgenomen aan de Bundermijt met een informatiestand. Hier is de interesse gewekt van enkele buurtbewoners die zich hebben aangemeld voor het Buurtnetwerk. Ook is er begin 2022 een nieuwjaarslunch georganiseerd voor de leden.