Meldingen openbare ruimte

Meldingen openbare ruimte

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd en dergelijke. Klik hier voor de websitelink naar dit onderwerp.

telefoon 14 043

e-mail: info@meerssen.nl

Het buurtnetwerk krijgt bij de vergaderingen altijd een anoniem overzicht van de meldingen die over Bunde worden gedaan. Hier zien wij dan of er structurele problemen zijn die door de bewoners als heel belangrijk worden ervaren (veel meldingen). Wij proberen deze onderwerpen dan hoger op de agenda te krijgen bij de gemeente en de voortgang te bewaken.

11-7-2018: Tijdens een wandeling door Bunde met ons Buurtnetwerk viel op dat dit mooie beeld niet meer zichtbaar was door overbegroeiing.

Een melding bij de gemeente heeft er voor gezorgd dat we weer optimaal kunnen genieten!