2023 Wist u dat

terugkijkend op 2023, wensen we alle inwoners van Bunde een gezond 2024

Het Buurtnetwerk Bunde weer het e.e.a heeft gedaan dit jaar

We twee nieuwe leden hebben ontvangen

Ook afscheid hebben genomen van twee leden

Het Agnesplein verfraaid is met bloem- en boombakken

Er begin 2024 ook vaste bomen komen

Er een commissie actief is met een toekomstig kunstwerk voor het plein

We ook participeren in het Multi Functioneel Centrum

We deel hebben genomen aan de Klankbordgroep Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan

Een stand hebben bemenst op de Bundermijt Braderie en daar veel aanloop hebben gehad

Ons tijdens de Raad on Tour hebben gepresenteerd aan Burgemeester en Wethouders

We aan de bel blijven trekken voor verkeersveiligheid aan de Maastrichterlaan

Er nu een Smiley hangt op de Maastrichterlaan om automobilisten te attenderen op de snelheid

We op verzoek van de Gemeente “het beste idee” hebben uitgezet

Dit door personele wijzigingen binnen de Gemeente helaas nog geen vorm heeft gekregen

Onze Mia, al 27 jaar bij het BNW Bunde,  de 80 jaar heeft bereikt

We hopen dat ze nog lang mee blijft werken

We trots zijn op de goede samenwerking met Gemeente en Politie

Heel graag input van onze burgers krijgen

wij de jaarverslagen van 2022 en 2023 hebben gepubliceerd

We er ook in 2024 weer zijn voor ons mooie dorp

Plaats een reactie