Jaarverslagen

ieder jaar presenteert het Buurtnetwerk Bunde een jaarverslag

Dit verslag wordt verstuurd naar alle raadsleden, het college, en gepubliceerd op de website voor geïnteresseerden.