Startpagina

Welkom bij Buurtnetwerk Bunde. De vrijwilligers zijn de schakel tussen de buurten en de gemeente. Zij weten als geen ander wat er leeft en speelt in hun buurt, welke problemen en knelpunten er zijn en wat we samen kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren.

onze Missie:

Een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor iedereen.

onze Doelen:

Het buurtnetwerk heeft zich voor de komende jaren de volgende doelen gesteld:

  1. VEILIGHEID: een bijdrage leveren aan veiligheid van de openbare leefruimte voor alle doelgroepen (jeugd < 12 jaar, de pubers, de adolescenten, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen).
  2. ADVISEREN, MEEDENKEN, SAMENBRENGEN & VERBINDEN met burgers die hun weg zoeken in burgerparticipatie en die hun betrokkenheid en goede ideeën willen delen met ons of met de gemeente.
  3. NIEUWE LEDEN WERVEN uit alle lagen van de bevolking voor ons BNW.
  4. VERBETERING COMMUNICATIE
    • Bekendheid van het Buurtnetwerk Bunde bij de bewoners van Bunde vergroten.
    • Inzetten op de verbetering van professionele, structurele en betrouwbare ondersteuning en communicatie met de gemeente Meerssen.
    • Communicatiestructuur met de burgers/gemeente opzetten om onze missie, speerpunten en bereikte doelen te ventileren en draagvlak te creëren en te behouden.

Wil je je ook inzetten of wil je iets met het Buurtnetwerk bespreken? Laat het ons weten via een persoonlijk bericht of stuur een email naar buurtnetwerk.bunde@gmail.com.