Plan Pletsstraat uitvoering na carnaval

Het kerndoel van dit plan is de bocht en verkeerssituatie aanpakken bij Marianne. Gezien er een nieuwe verkeerssituatie op de Pletsstraat bij gekomen is, de parkeerplaats van Jan Linders en aanwonenden van de nieuwbouw, is de voorkeur vanuit de gemeente om van de Pletsstraat een 30km zone te maken. Dit zou zijn vanaf de Beukenlaan … Meer lezen Plan Pletsstraat uitvoering na carnaval

Help mee met dorpsontwikkelingsplan voor Bunde

Bunde kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich inzetten voor een leefbaar Bunde. Samen met hen gaat Dorpslab, in opdracht van de gemeente Meerssen, aan de slag om Bunde klaar te maken voor de inwoners van nu én later. Bunde is springlevend. Dat blijkt uit de betrokken inwoners, die zich inzetten voor een leefbaar Bunde. … Meer lezen Help mee met dorpsontwikkelingsplan voor Bunde

Update project toegankelijkheid in Bunde

Mei 2019: overleg werkgroep toegankelijkheid en gemeente. De werkgroep toegankelijkheid heeft in maart 2019 een brief gestuurd naar de gemeente Meerssen met daarin onze gedachten omtrent mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid in de kern Bunde. Na ontvangst van onze brief zijn medewerkers van de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen voortvarend te werk gegaan … Meer lezen Update project toegankelijkheid in Bunde

Nieuws Bouwplan Sint Agnesplein-Pletsstraat

Bouwplan Sint Agnesplein-Pletsstraat De bouw van de nieuwe supermarkt en huurappartementen aan het Sint Agnesplein vordert gestaag. De bouw is in september klaar. Dan moet ook de nieuwe parkeervoorziening klaar zijn. De in/uitgang van deze parkeerplaats komt aan de Pletsstraat. De definitieve aansluiting hiervan pakken we op samen met de reconstructie van de Pletsstraat.

Nieuws Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat

Bewoners Brief gemeente Meerssen Aan: Omwonenden Pletsstraat Bunde Onderwerp: Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat Geachte mevrouw, meneer, Het gemeentebestuur wil de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat verkeersveiliger maken. Dit is vastgelegd in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Samen met omwonenden is er een plan ontwikkeld. In deze brief leest u de stand van zaken. Meedenken Tijdens meedenksessies en een informatiebijeenkomst … Meer lezen Nieuws Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat

Voortgang parkeerplaats Centrumplan Bunde, bijeenkomst 21 mei 2019

Op 21 mei is een delegatie van het BNW naar het overleg aangaande de parkeerplaats Centrumplan Bunde geweest. Er werden meerdere tekeningen gepresenteerd met daarop een beeld zoals de parkeerplaats en omgeving er, tot nu toe, gaat uitzien. Er waren ons een paar dingen opgevallen en hebben deze meteen kenbaar en bespreekbaar gemaakt. Het totale … Meer lezen Voortgang parkeerplaats Centrumplan Bunde, bijeenkomst 21 mei 2019

nieuwbouw Centrumplan Bunde, hoogste punt en uitslag enquête

Op 24 april is het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw aan het Agneplein gevierd door Bemog, woningstichting Meerssen en de gemeente Meerssen, tevens waren toekomstige bewoners aanwezig, naast een afvaardiging van het buurtnetwerk Bunde Na een openingswoord van dhr Meinen van Bemog, waarin hij de toekomstige bewoners beloofde dat zij over een … Meer lezen nieuwbouw Centrumplan Bunde, hoogste punt en uitslag enquête

Enquête naamgeving parkeerplaats Centrumplan Bunde

Naamgeving nieuwe parkeerplaats in het kader van project Centrumplan Bunde De bouwwerkzaamheden van de nieuwe supermarkt en de 18 sociale huurwoningen die aan het Sint Agnesplein in Bunde gerealiseerd wordt zijn in volle gang. De planning is om de bouw in september 2019 af te ronden. Dan moet ook de nieuwe parkeerplaats achter de nieuwbouw … Meer lezen Enquête naamgeving parkeerplaats Centrumplan Bunde