Verfraaiing Agnesplein

Fase 1, plan is om dit einde 2022 ( eventuele uitloop naar 2023 ) te realiseren.Meer details over de totstandkoming staan onder de afbeelding Een korte terugblik: In 2019 heeft het buurtnetwerk op de braderie een enquête gehouden over wat de burgers van Bunde vinden van het huidig Agnesplein, iedereen was het erover eens dat … Lees meer

Resultaten Vragenlijst nieuwbouw Bundeling

74 antwoorden Wie bent u?  (meerdere antwoorden mogelijk) Omwonende Kersenlaan 10 Omwonende Lindenlaan of Schoollaan 14 Ouder kind(eren) Bundeling 32 Ouder kind(eren) Franciscus 9 Inwoner Bunde 32 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Welke locatie heeft (met de kennis van nu) uw voorkeur? Wilt u verder nog iets delen? Hoek Gravensteinstraat … Lees meer

Rondvraag politieke partijen omtrent 5 aandachtspunten in Bunde

Het Buurtnetwerk Bunde heeft alle politieke partijen gevraagd om een reactie met betrekking tot 5 aandachtspunten in Bunde, te weten:Het Agnesplein, Veiligheid Maastrichterlaan, toegankelijkheid ( hondenpoep ), MAA en burgerparticipatie.Onderstaand ziet u onze vragen en de reacties van de politieke partijen ( van diegene waarvan wij een reactie hebben mogen ontvangen). Het Buurtnetwerk Bunde (BNWB) … Lees meer

Proefdraaien straalmotoren op MAA

Waar gaat dit over? Op het vliegveld MAA is het momenteel toegestaan propellermotoren na onderhoud of reparatie onder bepaalde voorwaarden te laten proefdraaien. Er ligt nu een voorstel om dit ook voor straalmotoren mogelijk te maken. De nieuwe te vergunnen situatie, inclusief voorwaarden op het gebied van geluidshinder, wordt omschreven in een provinciaal inpassingplan (PIP). … Lees meer

Speeltuinbeleid gemeente Meerssen…hoe gaat het verder?

Op 15 december 2021 werd in de raadsvergadering het “raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten” besproken en aangenomen. Ook de motie van Lokaal DNA en CDA inzake onbeperkt buitenspelen werd aangehaald. Bert Ummels van Lokaal DNA bracht ter herinnering dat de voorgestelde bezuiniging eerder dit jaar alweer teruggedraaid is. Er … Lees meer

meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) & Transitievisie Warmte (TVW) 21 februari 2021

onderstaand kort verslag van de online bijeenkomst door Laura Steinbusch: De webinar is net afgelopen. Er waren filmpjes en presentaties van Gerard Ijff (wethouder), Mattie Jansen (beleidsmedewerker duurzaamheid) en Jaap Zomerplaag (procesmanager en beleidsmedewerker duurzaamheid). Tijdens de bijeenkomst waren er stellingen waar we op konden reageren. Gerard Ijff begon met “geen sorry willen zeggen tegen … Lees meer

voortgang mbt ombouw Agneskerk tot MFC

aan de hand van vragen gesteld door raadslid Bert Ummels op 14 december 2020 en de beantwoording door burgemeester en gemeentesecretaris op 5 januari 2021, kunnen we u een beeld schetsen van de voortgang van de ( mogelijke) ombouw van de Agneskerk naar een MFC ( Multifuctioneel Centrum ) GEMEENSCHAPSHUIS BUNDE  Vraag 1.  Bent u … Lees meer

Vliegenstraat uitvoering werkzaamheden achterstand

In de periode van donderdag 29 oktober tot vrijdag 6 november zijn een aantal infrastructurele aanpassing in de Vliegenstraat gerealiseerd. Het betrof de volgende (onderhouds)werkzaamheden  Verwijderen bestaande markeringen en bebording.  Aanpassen inritconstructie bij de Carteijnstraat. Gelijkwaardige maken van alle kruisingen. Aanbrengen nieuwe markeringen. Helaas hebben ten gevolge van de natte weersomstandigheden en de lage temperatuur de werkzaamheden met … Lees meer