meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) & Transitievisie Warmte (TVW) 21 februari 2021

onderstaand kort verslag van de online bijeenkomst door Laura Steinbusch: De webinar is net afgelopen. Er waren filmpjes en presentaties van Gerard Ijff (wethouder), Mattie Jansen (beleidsmedewerker duurzaamheid) en Jaap Zomerplaag (procesmanager en beleidsmedewerker duurzaamheid). Tijdens de bijeenkomst waren er stellingen waar we op konden reageren. Gerard Ijff begon met “geen sorry willen zeggen tegen … Meer lezen

voortgang mbt ombouw Agneskerk tot MFC

aan de hand van vragen gesteld door raadslid Bert Ummels op 14 december 2020 en de beantwoording door burgemeester en gemeentesecretaris op 5 januari 2021, kunnen we u een beeld schetsen van de voortgang van de ( mogelijke) ombouw van de Agneskerk naar een MFC ( Multifuctioneel Centrum ) GEMEENSCHAPSHUIS BUNDE  Vraag 1.  Bent u … Meer lezen

Vliegenstraat uitvoering werkzaamheden achterstand

In de periode van donderdag 29 oktober tot vrijdag 6 november zijn een aantal infrastructurele aanpassing in de Vliegenstraat gerealiseerd. Het betrof de volgende (onderhouds)werkzaamheden  Verwijderen bestaande markeringen en bebording.  Aanpassen inritconstructie bij de Carteijnstraat. Gelijkwaardige maken van alle kruisingen. Aanbrengen nieuwe markeringen. Helaas hebben ten gevolge van de natte weersomstandigheden en de lage temperatuur de werkzaamheden met … Meer lezen

U bepaalt de toekomst van Bunde

Bunde, 30 januari 2020 – Er gebeurt al veel goeds in Bunde en dat willen we zo houden. En misschien kan er nog wel meer! Daarom zijn enthousiaste bewoners samen met Dorpslab aan de slag met een dorpsontwikkelingsplan. Een toekomstplan voor binnenkort en voor de komende jaren. Een plan voor en door Bunde. Ook uw … Meer lezen

Update project toegankelijkheid in Bunde

Mei 2019: overleg werkgroep toegankelijkheid en gemeente. De werkgroep toegankelijkheid heeft in maart 2019 een brief gestuurd naar de gemeente Meerssen met daarin onze gedachten omtrent mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid in de kern Bunde. Na ontvangst van onze brief zijn medewerkers van de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen voortvarend te werk gegaan … Meer lezen

Nieuws Bouwplan Sint Agnesplein-Pletsstraat

Bouwplan Sint Agnesplein-Pletsstraat De bouw van de nieuwe supermarkt en huurappartementen aan het Sint Agnesplein vordert gestaag. De bouw is in september klaar. Dan moet ook de nieuwe parkeervoorziening klaar zijn. De in/uitgang van deze parkeerplaats komt aan de Pletsstraat. De definitieve aansluiting hiervan pakken we op samen met de reconstructie van de Pletsstraat.

Nieuws Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat

Bewoners Brief gemeente Meerssen Aan: Omwonenden Pletsstraat Bunde Onderwerp: Verkeersveilig kruispunt Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat Geachte mevrouw, meneer, Het gemeentebestuur wil de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat verkeersveiliger maken. Dit is vastgelegd in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan. Samen met omwonenden is er een plan ontwikkeld. In deze brief leest u de stand van zaken. Meedenken Tijdens meedenksessies en een informatiebijeenkomst … Meer lezen