nieuwbouw Centrumplan Bunde, hoogste punt en uitslag enquête

Op 24 april is het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw aan het Agneplein gevierd door Bemog, woningstichting Meerssen en de gemeente Meerssen, tevens waren toekomstige bewoners aanwezig, naast een afvaardiging van het buurtnetwerk Bunde Na een openingswoord van dhr Meinen van Bemog, waarin hij de toekomstige bewoners beloofde dat zij over een … Meer lezennieuwbouw Centrumplan Bunde, hoogste punt en uitslag enquête

Enquête naamgeving parkeerplaats Centrumplan Bunde

Naamgeving nieuwe parkeerplaats in het kader van project Centrumplan Bunde De bouwwerkzaamheden van de nieuwe supermarkt en de 18 sociale huurwoningen die aan het Sint Agnesplein in Bunde gerealiseerd wordt zijn in volle gang. De planning is om de bouw in september 2019 af te ronden. Dan moet ook de nieuwe parkeerplaats achter de nieuwbouw … Meer lezenEnquête naamgeving parkeerplaats Centrumplan Bunde

Buurtnetwerk Bunde is op zoek naar JOU!

Wij zoeken: Een enthousiaste en betrokken bewoner van Bunde die een oplettend oog heeft voor de (verkeers)veiligheid van alle bewoners! Of je nu wandelt, fietst of autorijdt; of je nu jong of oud bent: Buurtnetwerk Bunde is van mening dat je, je veilig moet kunnen voortbewegen door ons prachtige Bunde. En dat geldt ook tijdens … Meer lezenBuurtnetwerk Bunde is op zoek naar JOU!

Verkeersdrempels Vonderstraat

Historie: Van origine is op de Meerstraat is er een (klein) industrieterrein gevestigd. Momenteel zijn er niet veel actieve bedrijven meer, maar wordt het voornamelijk gebruik voor opslag van goederen. Hierdoor ontstaat er dus veel vrachtverkeer. Aansluitende aan de Meerstraat ligt de Vonderstraat. Deze straat heeft veel last van grote vrachtwagens (ca 30. per dag). … Meer lezenVerkeersdrempels Vonderstraat

Brug Itteren, vervolg

Voorlichtingsbijeenkomst 12 december 2018 over tijdelijke fietsbrug Itteren. Het brugdek van de uit 1930 bestaande brug over het Julianakanaal is al vele jaren ernstig versleten. Daarom vond op 12 december 2018  in Itteren een voorlichtingsbijeenkomst plaats over maatregelen die worden genomen in afwachting van definitieve aanpassingen van de brug. In 2015 is om verouderd betondek … Meer lezenBrug Itteren, vervolg

Discussieavond toegankelijkheid Bunde druk bezocht

Op vrijdagavond 18/01/2019 hebben 18 bewoners uit Bunde gediscussieerd over wat we samen kunnen verbeteren wat betreft toegankelijkheid in Bunde. Wat leuk dat zoveel mensen mee willen denken!  De belangrijkste punten en wensen waren:* vuilnisbakken die de doorgang blokkeren. * rechte, brede, duidelijke en met ribbeltegels aangegeven oversteekplaatsen. * toegankelijk maken van recreatie locaties zoals kloostertuin en … Meer lezenDiscussieavond toegankelijkheid Bunde druk bezocht

Agneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum

P E R S B E R I C H T versie: 16-01-2019 HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR MOGELIJKE TRANSFORMATIE H. AGNESKERK BUNDE TOT MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM Het kerkbestuur van de H. Agnesparochie te Bunde en het bestuur van Harmonie en Drumband St.-Agnes uit Bunde hebben in juni 2018 gezamenlijk het initiatief genomen om met het gemeentebestuur in … Meer lezenAgneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum