meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) & Transitievisie Warmte (TVW) 21 februari 2021

onderstaand kort verslag van de online bijeenkomst door Laura Steinbusch:

De webinar is net afgelopen. Er waren filmpjes en presentaties van Gerard Ijff (wethouder), Mattie Jansen (beleidsmedewerker duurzaamheid) en Jaap Zomerplaag (procesmanager en beleidsmedewerker duurzaamheid). Tijdens de bijeenkomst waren er stellingen waar we op konden reageren.

Gerard Ijff begon met “geen sorry willen zeggen tegen onze kinderen maar juist dat onze kinderen tegen ons bedankt zeggen omdat we actie hebben ondernomen”.

Mattie Jansen vertelde over RES (regionale energie strategie) en LTW (lokale transite warmte). We wekken nu 30TJ op kleine daken op en 4.5TJ op grote daken in onze gemeente.  De presentatie over hoe we elektriciteit op kunnen gaan wekken in onze regio leverde veel discussie op in de chat. Er werden 4 opties getoond: 1) grote daken benutten, 2) parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen, 3) zonnevelden aanleggen, 4) er werd aangegeven dat windturbines niet kunnen ivm MAA. Men is vooral voor optie 1. Men gaf aan dat MAA beter kan stoppen zodat er ofwel windturbines kunnen komen of zonnepanelen op dat terrein. De 4 gebieden die men voorstelde voor zonnevelden werden niet gewaardeerd. Deze discussie is nog niet beslist lijkt het.

Jaap Zomerplaag ging verder over warmteopwekking.
In onze gemeente wordt 80% van de warmte gebruikt om huizen op te warmen. Een gemiddeld huishouden gebruikt 50GJ gas waarvan 78% voor ruimteverwarming, 20% tapwater opwarming en 2% koken. Hij presenteerde 4 opties voor het van het aardgas afgaan: 1) all electric middels warmtepomp en zonnepanelen, 2) regionaal warmtenet (Chemelot), 3) lokaal warmtenet, 4) duurzaam gas. Dit leverde ook weer een levendige discussie in de chat. Er waren zorgen over het bekostigen van deze zaken. Er waren ideeen over het tonen van verschillende succesverhalen in de gemeente waar men realistische inspiratie op zou kunnen doen. Chemelot als warmteleverancier zou mooi kunnen zijn maar men vroeg zich af of zij dan geen monopolie positie krijgen. Ook weer een discussie die nog niet klaar is.

Er werd een tijdslijn getoond met daarin 2022 langschapsvisie RES en 2023 plan TVW start. Men wil haast maken lijkt het. Dat moet omdat we internationale verdragen hebben getekend als NL.

Plaats een reactie