Burgerpanel

Doel

Peilen van opinie van de Bundenaren op onderwerpen waar het buurtnetwerk zich mee bezig houdt, om zo vanuit het buurtnetwerk de Bundenaren beter te kunnen vertegenwoordigen richting Gemeente Meerssen of andere instanties.

Randvoorwaarden

Het panel en de daarvoor gebruikte methoden voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Dit betekent dat de gegevens van burgers in het panel niet voor andere doeleinden gebruikt worden en de gegevens niet buiten het buurtnetwerk gedeeld worden. Deelnemers moeten zich kunnen uitschrijven.

Minderjarigen nemen niet deel aan het panel i.v.m. de verhoogde gevoeligheid van gegevens over minderjarigen.

De onderzoeken in het panel worden bij voorkeur anoniem uitgevoerd; dit betekent dat de e-mailadressen niet opgeslagen worden bij de antwoorden van de respondenten. Hiermee voorkomen we sociaal-wenselijke antwoorden en borgen we de privacy van deelnemers.

Resultaten van onderzoeken worden alleen naar buiten gebracht als er sprake is van voldoende respondenten (aantal) en een representatieve steekproef (samenstelling).

Inschrijven

Inschrijven kunt u via de volgende afbeelding die u naar een afgeschermde locatie brengt
.

Uitschrijven

U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor het opiniepanel van Bunde door een e-mail te sturen aan
“panel -at-buurtnetwerkbunde.nl ( ivm spam is het @ teken vervangen door -at- )