Gemeenschapshuis

07-01-2021:

voortgang mbt ombouw Agneskerk tot MFC

23-06-2019

voortgang haalbaarheidsonderzoek Agneskerk als gemeenschapsruimte

16-01-2019

Agneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum

De ontwikkelingen van de afgelopen periode (accommodatiebeleid, Auw Kerk) geven aanleiding om nadrukkelijk bezig te zijn met een gemeenschapshuis voor Bunde, daar wij dit zeer belangrijk vinden voor de kern Bunde. De gemeente heeft toegezegd dat het buurtnetwerk Bunde, naast burgers en verenigingen, zal worden betrokken bij de plannen en route over het gemeenschapshuis in Bunde. BNWB kan de gemeente adviseren en verbindend optreden tussen de gemeente, burgers en verenigingen. Ook kan het BNWB het proces bewaken en meedenken over manieren waarop de mening van de burgers over dit onderwerp gepeild kan worden.

18 januari 2019: via een persbericht heeft de gemeente laten weten dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheid om de huidige Agneskerk om te bouwen naar een multifunctioneel gemeenschapsruimte

3 juli 2018: Vervolggesprek over het Gemeenschapshuis met de nieuwe wethouder Burgerparticipatie door een delegatie van Buurtnetwerk Bunde.

14 maart 2018: Een delegatie van het Buurtnetwerk heeft een afspraak met de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente over de ontwikkelingen rondom het Gemeenschapshuis. In verband met de naderende verkiezingen kunnen er op dat moment geen concrete stappen worden gezet.

1 februari 2018: Buurtnetwerk Bunde maakt gebruik van spreekrecht tijdens de RAV. Voor meer informatie klik hier.

5 januari 2018: Buurtnetwerk Bunde maakt bezwaar tegen besluitvorming rondom Gemeenschapshuis en vraagt spreektijd in RAV februari 2018 en stuurt het onderstaande verzoek naar de wethouder (via onze contactpersoon Buurtnetwerken, burgerparticipatie):

BNW Bunde heeft in december 2017 en januari 2018 de voor het Buurtnetwerk beschikbare achtergrondinformatie (beschikbaar via website Meerssen) en bijbehorende conclusies geformuleerd over het raadsvoorstel 1-2-2017 m.b.t. Accommodatiebeleid gemeente Meerssen. Het buurtnetwerk heeft conclusies getrokken over de procedure. Het onderwerp ” Onttrekken van het Gemeenschapshuis Bunde aan het accomodatiebeleid” werd helaas geen enkele maal geagendeerd door de gemeente op de talrijke vergaderingen (5) van het Buurtnetwerk met de gemeente Meerssen in 2017. Op basis van de bestudeerd informatie heeft BNW Bunde de gemeente verzocht om het volgende: Wij stellen voor om dit onderdeel van het raadsvoorstel niet te behandelen op 1 februari 2018 omdat de voorgestelde route (zie 17 juli 2017 oproep website Meerssen voor bewoners/punt 5 raadsvoorstel Communicatie/Burgerparticipatie) onvoldoende heeft plaatsgevonden. Het BNW Bunde stelt voor om eerst de oproep zoals in Rothem gedaan is op 17 juli 2017 (een meedenk bijeenkomst over de functie van een Gemeenschapshuis) ook uit te zetten voor de kern Bunde alvorens een voorstel in de raad te brengen. Voor het Buurtnetwerk is het van belang dat de mening van de burgers van Bunde eerst gepeild worden over het gemeenschapshuis en rol van deze locatie voor de gemeenschap.De gevolgen (korte en lange termijn) van een besluit tot uitsluiten van subsidie (en vervolgens onttrekking uit het Accommodatiebeleid kunnen dan met de gemeenschap van Bunde worden doorgenomen.