Agneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum

P E R S B E R I C H T

versie: 16-01-2019

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR MOGELIJKE TRANSFORMATIE H. AGNESKERK BUNDE TOT MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM

Het kerkbestuur van de H. Agnesparochie te Bunde en het bestuur van Harmonie en Drumband St.-Agnes uit Bunde hebben in juni 2018 gezamenlijk het initiatief genomen om met het gemeentebestuur in gesprek te komen over een mogelijke transformatie van het huidige kerkgebouw in Bunde tot een multifunctioneel cultureel centrum. Hierin dient dan ruimte voor de eredienst (eucharistievieringen) behouden te blijven. In dat multifunctioneel centrum zou dan ook concert- en repetitieruimte voor de harmonie en drumband moeten komen. 

Inmiddels heeft verantwoordelijk portefeuillehouder, wethouder Jan Gulikers, enkele gesprekken met beide besturen gevoerd. Gaandeweg het proces is ook het Buurtnetwerk Bunde uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg en betrokken geworden bij de verdere uitwerking van het idee.

Het ontwikkelen van een multifunctioneel cultureel centrum betekent dat er ook mogelijkheden moeten worden gecreëerd om hierin andere verenigingen, organisaties en instellingen ruimte te bieden voor hun activiteiten. Immers: multifunctioneel betekent meerdere en diverse functies.

Het kerkbestuur heeft aangegeven onder meer de Mariakapel (linkervleugel bij binnenkomst) te willen blijven gebruiken voor eucharistievieringen en andere kerkelijke diensten. Zo nodig kan de daarnaast gelegen grote ruimte gebruikt worden bij speciale kerkelijke vieringen.

De vertegenwoordigers van kerkbestuur, harmoniebestuur, buurtnetwerk en gemeentebestuur hebben met elkaar afgesproken dat er een haalbaarheidsonderzoek zal worden uitgevoerd.  De opdracht daartoe wordt door de gemeente verstrekt en bekostigd, dit in het kader van de ontwikkeling van accommodatiebeleid.  

Naast de huidige gesprekspartners worden bij dit onderzoek ook andere verenigingen en organisaties die (mogelijk) belangstelling hebben voor deelname aan een eventueel te realiseren multifunctioneel cultureel centrum betrokken.

Het haalbaarheidsonderzoek vindt in eerste instantie plaats door middel van een zgn. quick scan, uit te voeren door een gespecialiseerd bureau. Met deze quick scan wordt in kaart gebracht welke gebouwelijke wensen en behoeften verenigingen hebben, wordt een globale inschatting gemaakt van de kosten van een verbouwing, alsook een globale berekening van de jaarlijkse exploitatiekosten. Als die quick scan is afgerond zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de vraag in hoeverre realisatie van een dergelijk multifunctioneel cultureel centrum mogelijk en haalbaar is.

De verwachting is dat de resultaten van deze quick scan medio april 2019 bekend zullen zijn.       

2 gedachten over “Agneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum”

 1. Wij hebben zeker ook interesse, we zijn op zoek naar een kantoor (waar we ook cliënten kunnen ontvangen) voor onze stichting, Stichting Veul Diech Good. Mijn naam is Anton Vegers, voorzitter en ik ben te bereiken op 06-29460091. Vriendelijke groet,

  Anton Vegers
  Geulhout 12, te Bunde

  Beantwoorden
  • geachte heer Vegers,
   op 16 april is er een besloten overleg waar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend gemaakt worden. Daarna zal de gemeente publiceren hoe hiermee verder gegaan wordt.
   Mag ik u verzoeken om de gemeentelijke berichten in de gaten te houden.
   mvrgr, Jan Janssen, secretaris BNW-Bunde

   Beantwoorden

Plaats een reactie