Speeltuinen

Er zijn diverse speeltuinen in Bunde, sommige worden beheerd door vrijwilligers, zoals de speeltuin van buurtverenging Oost. Andere speeltuinen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Is alles is veilig?  Zijn ze goed uitgerust? Is er behoefte aan meer speelplekken?  Daar zet het buurtnetwerk zich voor in.

24-8-2018: Op dit moment is er een werkgroep actief in de Gemeente Meerssen om de speeltuinen (en de inrichting) onder de loep te nemen. Het buurtnetwerk participeert in deze werkgroep.

Indien u opmerkt dat er iets kapot is, vernield of niet meer veilig kunt u dit melden bij:telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress)

januari 2018: Enige tijd geleden heeft heeft het buurtnetwerk, op verzoek van de spelende kinderen aan de Gravensteinstraat/Sterappelstraat een verzoek ingediend om een 2e doel te plaatsen zodat de kinderen weer echte wedstrijdjes kunnen spelen. Dit verzoek werd snel ingewilligd!

Het buurtnetwerk krijgt bij de vergaderingen altijd een overzicht van de meldingen die over Bunde worden gedaan. Dat geldt ook voor de speelplekken. Hier zien wij dan of er structurele problemen zijn die door de bewoners als heel belangrijk worden ervaringen (veel meldingen). Wij proberen deze onderwerpen dan hoger op de agenda te krijgen bij de gemeente.