Speeltuinbeleid gemeente Meerssen…hoe gaat het verder?

Op 15 december 2021 werd in de raadsvergadering het “raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten” besproken en aangenomen. Ook de motie van Lokaal DNA en CDA inzake onbeperkt buitenspelen werd aangehaald. Bert Ummels van Lokaal DNA bracht ter herinnering dat de voorgestelde bezuiniging eerder dit jaar alweer teruggedraaid is. Er zou zodoende niet meer over bezuiniging maar enkel over nieuw beleid gesproken dienen te worden. Daarnaast wilde Bert Ummels de wethouder horen zeggen dat de beleidsvorming in samenspraak met buurten, bewoners en speeltuinverenigingen gevormd zal worden. Dit beaamde wethouder Kemp. Op de vraag hoe speelplekken inclusiever gemaakt gaan worden was nog geen duidelijk antwoord aanwezig. Wel werd aangegeven dat de wethouder en zijn team de burgers hierover om raad gaan vragen. Dani in de Braekt van het CDA vroeg om toestellen die nu in gebreke zijn met voorrang aan te pakken. Wethouder Kemp reageerde dat er inderdaad toestellen zijn die nu gerepareerd dienen te worden en dat zal ook gebeuren. Marcel Dassen van KIJK!!! Merkte nog op dat een motie uit 2017 aangaande natuurspeeltuinen nooit uitgevoerd is en dat de 41 duizend euro nog in de algemene reserve zit. Dit zou betekenen dat het budget komt op 76 duizend euro. 

Wij wachten de uitnodiging af en zullen een brief sturen naar de wethouder als deze te lang op zich laat wachten.

Plaats een reactie