Openbare ruimte

31-1-2018 Leefbaarheid & veiligheid gebied rondom de AH.

Het Buurtnetwerk Bunde heeft als missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor alle bewoners. Om dit te stimuleren staat het BNWB in contact met de gemeente Meerssen via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. Het BNWB bestaat uit burgers van Bunde, die kunnen meedenken met zowel de bevolking van Bunde als de gemeente om deze missie verder uit te dragen en vorm te geven. Het BNWB kan zelf initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Zo hebben bewoners van de Trichterstraat en de Sint Rochusstraat samen met het BNWB de gemeente gevraagd aanpassingen te doen in het openbaar gebied om voetgangers veiliger en makkelijker te laten oversteken. Er zijn toen schuine schrikblokken geplaatst om vrachtwagens op het goede spoor te houden. Veel bewoners vonden deze blokken minder plezierig omdat je er makkelijk over struikelt. Daarom zijn recent op één hoek de blokken vervangen door stevige ronde paaltjes.  Prima! Deze paaltjes zien we graag terug op andere plekken in de buurt. Als de paaltjes voorzien worden van reflectoren zijn ze ook in het donker goed te zien.

Tevens is gevraagd om het behoud van de reeds lang bestaande kastanjebomen op de parkeerplaats voor de supermarkt. Van de nieuw geplante boom is het nog niet duidelijk of deze de winter zal overleven. De bank van de buurtvereniging zal in het voorjaar rond deze (of een nieuwe) boom worden terug geplaatst. De toegezegde groenvoorziening, in de vorm van diverse, groenblijvende struiken, om de vele auto’s een beetje aan het zicht van de bewoners te onttrekken is nog niet geheel nagekomen. Wij hopen dat dit voor de lente gaat plaatsvinden.

De frequent aangereden lichtpaal is verplaatst en brandt nu weer als vanouds.

Gezien de vele kleine (bijna) botsingen tussen auto’s onderling en met het winkelend publiek is nogmaals gepleit voor éénrichtingverkeer, hetgeen de verkeersveiligheid, ons inziens, ten goede zal komen.

Zie ook MeerVandaag!

Wilt u meedenken met het BNWB? Neem dan contact op via buurtnetwerk.bunde@gmail.com.

15-2-2017: Activiteiten Buurtnetwerk februari 2017 op het gebied van openbare ruimte:

VERLICHTING
Het  “om en om” aanzetten van lichtmasten bespaart energie. Slecht verlichte straten kunnen daar echter het gevolg van zijn. Dit kan als zeer onveilig worden ervaren. Leden van het buurtnetwerk melden te donkere straten bij Openbare Werken. In meerdere straten werd het LED licht weer ruimer aangezet. Voorbeelden zijn: Vliegenstraat, Iepenlaan, Geulstraat.

GROEN
Het Buurtnetwerk vindt dat er voldoende groen moet zijn in Bunde. We wijzen de gemeente op plekken waar het groen verdwijnt. Dit heeft geleid tot een rondgang in de Heiligenbergstraat en hier zullen nieuwe bomen worden teruggeplaatst.

PARKEREN
Uit het klachtenoverzicht van 2016 blijkt dat verkeerd parkeren in de top 3 staat van Bunde! Blijkbaar storen we ons heel erg aan foutparkeerders de onveilige situaties die kunnen ontstaan. Op advies van het Buurtnetwerk zijn parkeervakken aangebracht in straten waar vaak fout geparkeerd werd.

Zie ook MeerVandaag!