Jaarverslag 2017

Wat hebben we bereikt met Buurtnetwerk Bunde in 2017? ( uit het jaarverslag )

VEILIGHEID & LEEFBAARHEID

 • BNWB heeft de volgende onderwerpen aangedragen en adviezen geleverd op het gebied van verkeersveiligheid & leefbaarheid. Sinds de aanwezigheid van leidinggevende van Openbare Werken op onze vergaderingen worden de meeste actiepunten snel opgepakt en afgehandeld.
  • Signalering over verdwenen en niet teruggeplaatst groen/bomen werd opgevolgd door het planten van bomen en struiken door de gemeente.
  • Advies gegeven aan bewoner met betrekking tot verzoek om honden-uitlaatgebied.
  • Plaatsen waar de verlichting ’s avonds uit staat en waar door bewoners onveiligheid werd gevoeld werden gemeld. De gemeente heeft de verlichting hier weer aangezet.
  • Adviezen gegeven over verduidelijken van parkeerplaatsen (markeringen).
  • Advies gegeven om doeltjes op grasveld Gravensteinstraat te vervangen (gehonoreerd).
  • Onveilige verkeerssituaties werden doorgegeven; sommige werden direct aangepast terwijl andere op onze actiepunten lijst blijven staan.

 

ADVISEREN, MEEDENKEN, SAMENBRENGEN & VERBINDEN

 • Maatschappelijke stage: Start maatschappelijk stagebegeleiding voor twee leerlingen van Stella Maris Meerssen (opdracht “op zoek naar voetbalgelegenheid voor jeugd 12-18 jaar in Bunde”).
 • Grafkosten: Mogelijkheden om de kosten voor de begraafplaats te verlagen d.m.v. burgerparticipatie worden onderzocht.
 • Rochusstraat/Trichterstraat: BNWB participeert actief en helpt de bewonersgroep rondom de parkeerplaats AH om de veiligheid en bewoners vriendelijkheid te verbeteren. Er zijn zaken opgepakt door gemeente; echter de communicatie verliep niet altijd vlekkeloos.
 • Vrijwilligers dag: BNWB was aanwezig met een informatiestand op de Vrijwilligers dag van de gemeente Meerssen in juni 2017. Hier hebben we de bewoners geïnformeerd over het BNW en een nieuw lid geworven.
 • Bundermijt: BNWB was aanwezig met een informatiestand op de Bundermijt in september 2017. Hier hebben we appeltjes met visitekaartjes uitgedeeld en de bewoners geïnformeerd over het BNW en meerdere nieuwe leden geworven.
 • Kermis: in 2017 zijn de eerste contacten gelegd om de Kermis weer terug te krijgen in Bunde. Samenwerking met de Bundermijt is een van de opties. Dit gaat op z’n vroegst lukken in 2019.
 • MOP Bunde Spoorstraat: Jeugd is een belangrijk speerpunt voor het BNWB. Bij de keuze voor de plaats van het MOP Bunde (Spoorstraat) is het BNWB nooit geraadpleegd. In de jaren voor 2017 heeft het BNW actief geparticipeerd in de zoektocht naar een geschikte plek voor een Jeugd Ontmoetings Plaats (JOP). Toch gaat dit onderwerp het BNW nog steeds aan het hart. In december hebben leden van het BNW samen met de straatcoach interviews gen gesprekken gehouden met de omwonenden. Ook gaan de leden van het BNW regelmatig langs bij het MOP om een praatje te maken met de aanwezigen of om polshoogte te nemen. Wordt vervolgd in 2018.
 • Buurtverenigingen: opnieuw verbinding gezocht met buurtvereniging Oost; wegens gebrek aan vrijwilligers aldaar echter helaas geen afgevaardigde gevonden.
 • Bunde Nu Samen: contacten gelegd met Bunde Nu Samen; intentie tot samenwerking werd uitgesproken welke nog niet is geeffectueerd.
 • Speeltuin Bongerd: op verzoek van bewoners denken wij mee hoe de speeltuin in de Bongerd kan worden opgeknapt i.o.m. de gemeente.
 • Gemeenschapshuis: op de valreep van 2017 heeft het BNWB een nota opgesteld, gesproken met de wethouder en spreekrecht aangevraagd rondom het raadsvoorstel van de wethouder om de Auw Kerk uit het accommodatiebeleid te halen. Het BNWB is een absoluut voorstander van een Gemeenschapshuis in Bunde; een locatie die voor alle gebruikers voldoet. Dit onderwerp komt uitgebreid terug in 2018.
 • Bijeenkomsten en vergaderingen met de Gemeente Meerssen: Buurtnetwerk Bunde was aanwezig op de volgende informatie- of meedenkbijeenkomsten van de gemeente Meerssen. Tijdens deze bijeenkomsten denkt en praat het BNWB mee met onze missie en doelen in het achterhoofd. Het effect van onze inbreng is wisselend; maar groeiende.
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Snelle Fietsroute; helaas is bij dit project de burgerparticipatie onvoldoende geweest
  • Vergadering Snelle Fietsroute met gemeente op verzoek BNWB
  • Opening MOP Bunde (april)
  • Werkbezoek Peel & Maas (mei, hele dag)
  • Bijeenkomst speeltuin; initiatief bewoners (Kersenlaan-Lindenlaan, naast Franciscus)
  • Meedenk bijeenkomst Toekomstbestendigheid gemeente Meerssen (Berenschot)
  • Twee bijeenkomsten voor de inwoners van Bunde over de wijziging in de T-splitsing Pletstraat-Vliegenstraat.
  • Vrijwilligersdag Samen-Doen (informatiestand en bijwonen workshops)
  • Burgerparticipatie avond voor Buurtnetwerken Vereniging Kleine Kernen Limburg