2024 maart: Wist U dat

 • Het Buurtnetwerk in januari bij het college van B&W haar zorgen heeft geuit over het ontbreken van een gemeenschapsruimte tot dat het MFC klaar is.
 • Onze twee nieuwe leden Karien en Corrie voortvarend aan de slag zijn gegaan in een van de Bouwteams m.b.t. de Toekomstvisie van de Gemeente.
 • De bomen en planten op het Agnesplein uitlopen. Het is lente!

 • Wij ons alleen afvragen hoe het kan dat de kleine bakken telkens schots en scheef staan.

 • Het Buurtnetwerk gevraagd is om mee te denken over de herinrichting van de begraafplaats tot herdenkingspark.
 • We ons afvragen of “het beste idee 2023” nog wel van de grond gaat komen door de personele wisselingen bij de Gemeente.
 • De commissie verkeer samen met de verkeersdeskundige en de beide scholen de verkeerssituatie rond de scholen onder de loep neemt.
 • Er helaas een kleine groep ouders/grootouders is die het bestaande stopverbod tijdens aanvang en einde school aan hun laars lapt en hun kind toch voor de deur afzet.
 • Omwonenden aangeven dat er zelfs “even” op hun oprit geparkeerd wordt.
  Deze mensen het verzieken voor alle goedwillenden.
 • De kunstcommissie op werkbezoek gaat bij een aantal kunstenaars om zo te komen tot een mooi kunstwerk voor het Agnesplein.
 • Het Buurtnetwerk iedereen mooie Paasdagen toewenst.

Plaats een reactie