Briljant idee gezocht voor Bunde!!

update 14-06:wij zijn bezig met de ingezonden ideeën en zullen na 5 juli deze presenteren via deze site en via Facebook Heb jij, hebben jullie, het meest briljante idee om de leefbaarheid in ons dorp te vergroten? Dan is dit je kans! De gemeente Meerssen stelt Bunde een budget van maximaal € 5000,- ter beschikking … Lees meer

Veiligheid Maastrichterlaan

Onlangs zijn wij als BNW wederom in gesprek gegaan met de Gemeente Meerssen om onze zorgen rondom de veiligheid op de Maastrichterlaan kenbaar te maken.  Helaas hebben wij vernomen dat de uiteindelijke plannen voor de herinrichting van de Maastrichterlaan (van 50km/h naar 30 km/h) pas eind 2023 gerealiseerd zullen zijn. Dit is zeer teleurstellend is … Lees meer

Verfraaiing Agnesplein

Fase 1, plan is om dit einde 2022 ( eventuele uitloop naar 2023 ) te realiseren.Meer details over de totstandkoming staan onder de afbeelding Een korte terugblik: In 2019 heeft het buurtnetwerk op de braderie een enquête gehouden over wat de burgers van Bunde vinden van het huidig Agnesplein, iedereen was het erover eens dat … Lees meer

Resultaten vragenlijst MAA

Wilt u nog iets met ons delen betreffende Maastricht Aachen Airport? Let op: wij kunnen geen contact met u opnemen aangezien dit een anonieme vragenlijst betreft. Ik hoop dat de provincie denkt aan de volgende generaties. Neem eens een keer een beslissing welke goed doet voor het klimaat en niet een op basis van geld.  … Lees meer

Resultaten Vragenlijst nieuwbouw Bundeling

74 antwoorden Wie bent u?  (meerdere antwoorden mogelijk) Omwonende Kersenlaan 10 Omwonende Lindenlaan of Schoollaan 14 Ouder kind(eren) Bundeling 32 Ouder kind(eren) Franciscus 9 Inwoner Bunde 32 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? Welke locatie heeft (met de kennis van nu) uw voorkeur? Wilt u verder nog iets delen? Hoek Gravensteinstraat … Lees meer

Rondvraag politieke partijen omtrent 5 aandachtspunten in Bunde

Het Buurtnetwerk Bunde heeft alle politieke partijen gevraagd om een reactie met betrekking tot 5 aandachtspunten in Bunde, te weten:Het Agnesplein, Veiligheid Maastrichterlaan, toegankelijkheid ( hondenpoep ), MAA en burgerparticipatie.Onderstaand ziet u onze vragen en de reacties van de politieke partijen ( van diegene waarvan wij een reactie hebben mogen ontvangen). Het Buurtnetwerk Bunde (BNWB) … Lees meer

Proefdraaien straalmotoren op MAA

Waar gaat dit over? Op het vliegveld MAA is het momenteel toegestaan propellermotoren na onderhoud of reparatie onder bepaalde voorwaarden te laten proefdraaien. Er ligt nu een voorstel om dit ook voor straalmotoren mogelijk te maken. De nieuwe te vergunnen situatie, inclusief voorwaarden op het gebied van geluidshinder, wordt omschreven in een provinciaal inpassingplan (PIP). … Lees meer

Speeltuinbeleid gemeente Meerssen…hoe gaat het verder?

Op 15 december 2021 werd in de raadsvergadering het “raadsvoorstel inzake beleid op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten” besproken en aangenomen. Ook de motie van Lokaal DNA en CDA inzake onbeperkt buitenspelen werd aangehaald. Bert Ummels van Lokaal DNA bracht ter herinnering dat de voorgestelde bezuiniging eerder dit jaar alweer teruggedraaid is. Er … Lees meer