Proefdraaien straalmotoren op MAA

Waar gaat dit over?

Op het vliegveld MAA is het momenteel toegestaan propellermotoren na onderhoud of reparatie onder bepaalde voorwaarden te laten proefdraaien. Er ligt nu een voorstel om dit ook voor straalmotoren mogelijk te maken. De nieuwe te vergunnen situatie, inclusief voorwaarden op het gebied van geluidshinder, wordt omschreven in een provinciaal inpassingplan (PIP).

Waar gaat dit niet over?

Het provinciaal inpassingsplan gaat niet over de toekomst van het vliegveld in algemene zin. Daarover wordt in juni door de Provincie een besluit genomen.

Het provinciaal inpassingplan gaat ook niet over opstijgen, landen en vliegtuigen in de lucht. Het betreft alleen grondgebonden activiteiten en het geluid dat daarmee samenhangt.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van de Provincie Limburg is een pagina aangemaakt voor het voorontwerp van het PIP: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien/

Op de webpagina is een groot aantal documenten te vinden. Om u te helpen hierbij een overzicht van de meest relevante documenten.

Kan ik iets doen? 

Iedere burger, organisatie of bedrijf heeft recht op inspraak en kan een reactie geven. De reacties worden meegewogen bij het besluit over dit plan. Inspraakreacties op het voorontwerp van het PIP kunnen tot 15 maart 2022 per post of mondeling ingediend worden bij de provincie. Hoe dit werkt is te lezen op de website van de Provincie Limburg over het PIP onder “Inspraakreacties”.

Plaats een reactie