Brug Itteren, vervolg

Voorlichtingsbijeenkomst 12 december 2018 over tijdelijke fietsbrug Itteren.

Het brugdek van de uit 1930 bestaande brug over het Julianakanaal is al vele jaren ernstig versleten.

Daarom vond op 12 december 2018  in Itteren een voorlichtingsbijeenkomst plaats over maatregelen die worden genomen in afwachting van definitieve aanpassingen van de brug.

In 2015 is om verouderd betondek van de brug te ontzien stalen platen, met bouten  aan brugdek vastgezet.

Door het zware vrachtverkeer zijn bouten losgekomen, waardoor platen zijn gaan klapperen. Hierdoor is er veel geluidshinder met vele klachten uit de omgeving.

Het aanbrengen van deze stalen platen was een tijdelijke maatregel voor 5 jaar in afwachting tot vervanging/renovatie van de brug.

De tijdelijke maatregelen die worden genomen zijn

*De Rijbaan op de brug is verschoven naar de zuidkant.

*De rijloper is versmald naar 3.10 m

*Hierdoor is geluid gereduceerd naar 10 DB

Wat gaat men verder nog doen

Ten noorden van de brug komt een tijdelijke fietsbrug .

De definitieve noodzakelijke maatregelen zijn gepland voor maart 2019.

Hiervoor zal de brug tijdelijk moeten worden afgesloten, wat mogelijk veel overlast gaat veroorzaken door vrachtverkeer, wat dan door de kern van Itteren moet omrijden. Dat leverde een paar stevige, emotionele reacties op van inwoners uit Itteren.

Voor 2024 staat de complete vervanging van deze brug op de agenda, waarbij ook die ook hoger komt te liggen om in de toekomst vrachtschepen met 4 gestapelde containers onderdoor te kunnen laten varen.  Dat wordt een stevige operatie.

Plaats een reactie