DOP, terugblik op bijeenkomst 10 maart

Kinderen stelen show bij dorpsbijeenkomst Bunde
Kinderen uit Bunde hadden de eer om hun idee voor Bunde te presenteren tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart. Hun ideeën konden rekenen op luid applaus van inwoners uit Bunde. Daarna gingen ook zij aan de slag en dachten ze na over de toekomst van Bunde.

Jong en oud aan de slag
Bunde is springlevend. Dat bleek tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart. Enthousiaste inwoners verzamelden zich bij de Auw Kerk om mee te denken over de toekomst. De leerlingen van Basisschool Franciscus trapten de avond af. Ze pleitten onder andere voor meer sport- en speelplekken en een duurzamer Bunde.
Yvonne Henskens, voorzitter van het Buurtnetwerk Bunde, liet in het kort zien op welke gebieden er door buurtbewoners al meegedacht werd om Bunde veiliger te maken en plezieriger om in te wonen.
Ook inwoner Jo Ritzen betrad het podium en presenteerde zijn idee voor een groener en veiliger Bunde: door wegen te versmallen en daar éénrichtingsverkeer van te maken kunnen er meer bomen in Bunde-Oost geplant worden.

Van ideeën naar realiteit
De aanwezigen gingen samen op zoek naar hun dorpstrots en werden voor even waarzeggers die de toekomst van Bunde mochten voorspellen. “Veel mensen lopen met dezelfde ideeën rond, zoals plannen voor een nieuw gemeenschapshuis of de uitstraling van het Agnesplein. Wanneer we ideeën concreet maken en er draagvlak voor creëren, kunnen we van ideeën realiteit maken”, zo vertelt één van de aanwezigen. Bekijk hier de opbrengst van de dorpsbijeenkomst:

In verband met het coronavirus is het momenteel onduidelijk wanneer er volgende stappen gezet kunnen worden. In de tussentijd roepen we inwoners op om nog mee te denken door een digitale vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 10 minuten. Dit kan tot uiterlijk 6 april. Daarna wordt de opgehaalde input verwerkt in een concept dorpsontwikkelingsplan.

Stuur dit bericht naar minimaal 3 buurtbewoners door, zodat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst kunnen invullen. Bedankt voor jullie medewerking!  

Ga naar de vragenlijst

Plaats een reactie