dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart, Kinderen stelen show in Bunde

Bunde, 12 maart 2020 – Kinderen uit Bunde hadden de eer om hun idee voor de toekomst van Bunde te presenteren tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart. Hun ideeën konden rekenen op luid applaus van inwoners uit Bunde. Daarna gingen ook zij aan de slag en dachten ze na over de toekomst van Bunde.

Jong en oud aan de slag

Bunde is springlevend. Dat bleek tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart. Enthousiaste inwoners verzamelden zich bij de Auw Kerk om mee te denken over de toekomst. Leerlingen van de Basisschool Franciscus trapten de avond af. Ze pleitten voor meer sport- en speelplekken en een duurzamer Bunde. Yvonne Henskens, voorzitter van het Buurtnetwerk Bunde, liet in het kort zien op welke gebieden er door buurtbewoners al meegedacht werd om  Bunde veiliger te maken en plezieriger om in te wonen. Ook inwoner Jo Ritzen betrad het podium en presenteerde zijn idee voor een groener en veiliger Bunde: door wegen te versmallen en daar éénrichtingsverkeer van te maken kunnen er meer bomen in Bunde-Oost geplant worden.

Van ideeën naar realiteit

De aanwezigen gingen samen op zoek naar hun dorpstrots en werden voor even waarzeggers die de toekomst van Bunde mochten voorspellen. “Veel mensen lopen met dezelfde ideeën rond, zoals plannen voor een nieuw gemeenschapshuis of de uitstraling van het Agnesplein. Wanneer we ideeën concreet maken en er draagvlak voor creëren, kunnen we van ideeën realiteit maken”, zo vertelt één van de aanwezigen.

We gaan verder

Met de opgehaalde ambities en ideeën gaat Dorpslab verder aan de slag. De input wordt uitgewerkt in een concept dorpsontwikkelingsplan dat aan het dorp wordt voorgelegd. Alle inwoners worden opgeroepen om daarin verder mee te denken en hun input te leveren. Zijn er vragen? Neem contact op met Elvera Weusten van Dorpslab via elvera@dorpslab.org of 06 51574164.

Dorpslab Bunde

Gemeente Meerssen initieert Dorpslab in Bunde. Een pilot om samen te komen tot een dorpsontwikkelingsplan. Dorpslab helpt mensen in Bunde in beweging te komen om samen dromen en ambities voor de toekomst van Bunde te bepalen. Deze worden vertaald in een dorpsontwikkelingsplan én in concrete plannen en innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. De pilot loopt van ongeveer januari tot juni 2020. Wanneer de pilot geslaagd is, wordt de aanpak ook in de andere dorpen ingezet om voor ieder dorp te komen tot een dorpsontwikkelingsplan. Meer weten over Dorpslab? Ga naar www.dorpslab.org.

Foto’s: Meer Vandaag

Plaats een reactie