Kennismakingavond met wethouder Gulikers en leden BNW-Bunde

Op 03 oktober 2018 organiseerde Buurtnetwerk Bunde een kennismakingsavond met wethouder Gulikers voor de leden van het Buurtnetwerk.

Dhr Gulikers is wethouder burgerparticipatie en wij wilden graag presenteren en discussiëren over wat ons op dit moment bezighoudt in Bunde.

Het buurtnetwerk heeft diverse projecten met als hoofdthema: een prettige en veilige leefomgeving voor alle bewoners.

We hebben de wethouder bijgepraat over onze belangrijkste speerpunten en willen een korte samenvatting van deze avond graag delen met de bewoners van Bunde:

  1. Leefbaarheid voor bewoners en bezoekers rondom het AH-gebied, het Agnesplein en het centrumplan. We maken ons grote zorgen over voortgang bij afspraken die we hier gemaakt hebben met de gemeente en willen graag tijdiger betrokken worden bij de plannen. De wethouder heeft goede suggesties gegeven om daadkrachtiger en efficiënter tot afspraken te komen met de gemeente.
  2. Het belang van een Gemeenschapshuis in Bunde! Er is geen discussie over de noodzaak van een gemeenschapshuis in Bunde. Een goede plek die ook financieel haalbaar is: dat is de uitdaging! Het buurtnetwerk was hier al intensief bij betrokken en blijft ook betrokken in de toekomst. Deze toezegging is al gecontinueerd in de nieuwe afspraken. De wethouder is bezig met dit onderwerp in het college.
  3. Een plek voor de jeugd zonder overlast voor bewoners! Het Buurtnetwerk is er voor iedereen dus ook voor de jeugd. We hebben opnieuw gesproken over het belang van een veilige plek voor jongeren zonder overlast voor omwonenden. Dat is een uitdaging en dat is gebleken bij MOP Bunde aan de Spoorstraat. Het Buurtnetwerk heeft nu contact met wethouder Jeugd om te onderzoeken wat wij hierin kunnen betekenen.
  4. Verkeersveiligheid vinden wij heel belangrijk. We zijn met name het laatste jaar intensief betrokken bij alle verkeersaanpassingen. Een of meerdere van onze leden bezoeken trouw alle bijeenkomsten van de gemeente en dat heeft effect. Er wordt naar ons geluisterd en wij mogen steeds eerder meedenken. We geven aan bij de wethouder dat we graag in een vroeg stadium betrokken willen worden.
  5. Tot slot: Burgerparticipatie! Wat is dat eigenlijk en wat verwacht de wethouder en de gemeente van ons? Wat verwachten de bewoners van Bunde van het Buurtnetwerk?

De wethouder en het Buurtnetwerk concludeerden dat Burgerparticpatie steeds belangrijker wordt voor gemeente en bewoners. Er werd gesproken over het “Dorpsontwikkkelingsplan  (DOP“en over andere projecten waar burgers in kunnen participeren.

We sluiten af met de conclusie dat het een zinvolle avond was en dat we een goede dialoog hadden met de wethouder.

Plaats een reactie