Verkeersdrempels Vonderstraat

Historie:

Van origine is op de Meerstraat is er een (klein) industrieterrein gevestigd. Momenteel zijn er niet veel actieve bedrijven meer, maar wordt het voornamelijk gebruik voor opslag van goederen. Hierdoor ontstaat er dus veel vrachtverkeer. Aansluitende aan de Meerstraat ligt de Vonderstraat. Deze straat heeft veel last van grote vrachtwagens (ca 30. per dag). Ondanks dat de meeste mensen zich houden aan de toegestane snelheid rijdt een aantal automobilisten te hard.

Voorstellen/Nieuwsbrieven:

17 mei 2018: Na klachten van de omwonenden is er door de gemeente een bewonersbrief verzonden. Hierin wordt een  voorstel gedaan voor het plaatsen van 3 straatjuweeltjes.

27 mei 2018: Het beoogde voorstel van de straaljuweeltjes is verworpen. 

31 juli 2018: 2e bewonersbrief ontvangen m.b.t. een meedenkbijeenkomst over de verkeerssituatie in de Vonderstraat. 

 Voorstel maatregelingen:

  • Inrichten tijdelijke 30km-zone
  • Tijdelijke markeringen om de 30 km-zone aan te duiden
  • Plaatsen van drie drempels

Stand van zaken:
14 febr 2018: Aankondiging van het plaatsen van de drie verkeersdrempels op maandag 25 febr as.


Nog in de planning:
De gemeente is bezig met een voorstel om een trottoir te realiseren aan de Vonderstraat. Dit vormt een onderdeel van het GVVP.Zij wil haar visie op toegankelijkheid vertalen in concrete ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Een van de punten is minimaal aan een zijde trottoir binnen de bebouwde kom.

Plaats een reactie