Brug Itteren, vervolg

Voorlichtingsbijeenkomst 12 december 2018 over tijdelijke fietsbrug Itteren. Het brugdek van de uit 1930 bestaande brug over het Julianakanaal is al vele jaren ernstig versleten. Daarom vond op 12 december 2018  in Itteren een voorlichtingsbijeenkomst plaats over maatregelen die worden genomen in afwachting van definitieve aanpassingen van de brug. In 2015 is om verouderd betondek … Lees meer

Discussieavond toegankelijkheid Bunde druk bezocht

Op vrijdagavond 18/01/2019 hebben 18 bewoners uit Bunde gediscussieerd over wat we samen kunnen verbeteren wat betreft toegankelijkheid in Bunde. Wat leuk dat zoveel mensen mee willen denken!  De belangrijkste punten en wensen waren:* vuilnisbakken die de doorgang blokkeren. * rechte, brede, duidelijke en met ribbeltegels aangegeven oversteekplaatsen. * toegankelijk maken van recreatie locaties zoals kloostertuin en … Lees meer

Agneskerk Bunde mogelijk cultureel centrum

P E R S B E R I C H T versie: 16-01-2019 HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR MOGELIJKE TRANSFORMATIE H. AGNESKERK BUNDE TOT MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM Het kerkbestuur van de H. Agnesparochie te Bunde en het bestuur van Harmonie en Drumband St.-Agnes uit Bunde hebben in juni 2018 gezamenlijk het initiatief genomen om met het gemeentebestuur in … Lees meer

Jeugd, ontmoetingsplaats, MOP en hoe nu verder?

3-1-2019 In november 2018 werden meerdere bijeenkomsten gehouden op het Agnesplein waarbij de bewoners van Bunde werden opgeroepen om mee te denken over een nieuwe locatie voor MOP Bunde. MOP staat voor: Meerssense Ontmoetings Plek en in elke dorpskern is een MOP. De huidige MOP in Bunde, Spoorstraat wordt verplaatst. Bewoners werden via Facebook, de … Lees meer

Nieuw project BNW-Bunde: Toegankelijkheid

zie meer details op onze pagina “toegankelijkheid“ Met de kaart van Bunde in de hand zullen wij samen Bunde bekijken en beoordelen op toegankelijkheid voor mensen met een rolstoeler, kinderwagens, rollator of witte stok. U kunt uw plattegrond met opmerkingen tot 13 februari 2019 inleveren bij een van de werkgroepleden (hun adressen zullen op het … Lees meer

Overleg met wethouder Heusschen mbt JOP/MOP

29 september 2018 Een afvaardiging van het BNW-Bunde heeft met wethouder Heusschen gesproken over de problematiek van het JOP/MOP in Bunde JOP en MOP heeft een “woelige en onrustige” historie door de jaren heen. Samenvattend: – we hebben kort de historie van de MOPs geschetst in Bunde (ook de vorige lokatie en die niet doorgingen) … Lees meer

Kennismakingavond met wethouder Gulikers en leden BNW-Bunde

Op 03 oktober 2018 organiseerde Buurtnetwerk Bunde een kennismakingsavond met wethouder Gulikers voor de leden van het Buurtnetwerk.

Dhr Gulikers is wethouder burgerparticipatie en wij wilden graag presenteren en discussiëren over wat ons op dit moment bezighoudt in Bunde.

Het buurtnetwerk heeft diverse projecten met als hoofdthema: een prettige en veilige leefomgeving voor alle bewoners.

We hebben de wethouder bijgepraat over onze belangrijkste speerpunten en willen een korte samenvatting van deze avond graag delen met de bewoners van Bunde:

Lees meer

Ontmoeting met straatcoaches, jeugdcoach en jongeren

19 september 2018 Tijdens het reguliere overleg van het Buurtnetwerk nodigen we altijd de straatchoaches, jeugdcoach, politie en BOA’s uit. Op 19 september hadden de straatcoaches een aantal jongeren uit Bunde meegenomen om ons te informeren over de ontstane situatie aan het MOP aan de Spoorstraat. Tijdens 2 eerdere vergaderingen heeft het buurtnetwerk zich ook … Lees meer

Bundermijt 2018

op een mooie zonnige dag op de Bundermijt waren diverse leden van het buurtnetwerk aanwezig om belangstellenden te voorzien van een appel en een folder over wat wij als buurtnetwerk doen en willen bereiken als schakel tussen de burgers en de gemeente.

Veiligheidsdag 6 okt

de gemeente organiseert op 6 oktober 2018 een veiligheidsdag. Lokatie:  aan de Molenveldweg in Meerssen. tijdstip van 11:00 tot 16:00 uur Hierbij zullen de diverse hulpdiensten zich presenteren (politie ,brandweer ,boa ,etc.). Aanvullend zal er in de Sporthal een info-markt opgezet worden. Diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld het rode kruis of burgernet zullen een stand in … Lees meer