meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) & Transitievisie Warmte (TVW) 21 februari 2021

onderstaand kort verslag van de online bijeenkomst door Laura Steinbusch: De webinar is net afgelopen. Er waren filmpjes en presentaties van Gerard Ijff (wethouder), Mattie Jansen (beleidsmedewerker duurzaamheid) en Jaap Zomerplaag (procesmanager en beleidsmedewerker duurzaamheid). Tijdens de bijeenkomst waren er stellingen waar we op konden reageren. Gerard Ijff begon met “geen sorry willen zeggen tegen … Lees meer

voortgang mbt ombouw Agneskerk tot MFC

aan de hand van vragen gesteld door raadslid Bert Ummels op 14 december 2020 en de beantwoording door burgemeester en gemeentesecretaris op 5 januari 2021, kunnen we u een beeld schetsen van de voortgang van de ( mogelijke) ombouw van de Agneskerk naar een MFC ( Multifuctioneel Centrum ) GEMEENSCHAPSHUIS BUNDE  Vraag 1.  Bent u … Lees meer

Vliegenstraat uitvoering werkzaamheden achterstand

In de periode van donderdag 29 oktober tot vrijdag 6 november zijn een aantal infrastructurele aanpassing in de Vliegenstraat gerealiseerd. Het betrof de volgende (onderhouds)werkzaamheden  Verwijderen bestaande markeringen en bebording.  Aanpassen inritconstructie bij de Carteijnstraat. Gelijkwaardige maken van alle kruisingen. Aanbrengen nieuwe markeringen. Helaas hebben ten gevolge van de natte weersomstandigheden en de lage temperatuur de werkzaamheden met … Lees meer

DOP, terugblik op bijeenkomst 10 maart

Kinderen stelen show bij dorpsbijeenkomst BundeKinderen uit Bunde hadden de eer om hun idee voor Bunde te presenteren tijdens de dorpsbijeenkomst op dinsdag 10 maart. Hun ideeën konden rekenen op luid applaus van inwoners uit Bunde. Daarna gingen ook zij aan de slag en dachten ze na over de toekomst van Bunde. Jong en oud … Lees meer

aanpassing parkeren Agnesplein

De gemeente heeft opdracht verstrekt voor het markeren van de 12 nieuwe parkeerplaatsen op het Sint Agnesplein. Zie bijlage voor de opstelling. De markering gebeurd met RVS doppen en 30×30 tegels met een P om het ontwerp van de bestrating van het plein zoveel mogelijk in tact te laten. Na aanleg zullen we handhaving vragen … Lees meer

U bepaalt de toekomst van Bunde

Bunde, 30 januari 2020 – Er gebeurt al veel goeds in Bunde en dat willen we zo houden. En misschien kan er nog wel meer! Daarom zijn enthousiaste bewoners samen met Dorpslab aan de slag met een dorpsontwikkelingsplan. Een toekomstplan voor binnenkort en voor de komende jaren. Een plan voor en door Bunde. Ook uw … Lees meer